Kerstextraatje

Ook voor onze Kerstextraatje actie zijn wij de berichten over de coronamaatregelen op de voet blijven volgen en hebben ons afgevraagd of we deze actie op een verantwoorde manier kunnen houden. Het antwoord is ja, mits iedereen zich aan de regels houdt.

Bovendien is het in de dure maand december voor alleenstaanden en gezinnen, die financiële zorgen hebben, bijzonder moeilijk om in de normale levensbehoeften te voorzien.

Om hun zorgen enigszins te verlichten, wil de stichting Vrienden Voor Elkaar Winsum (Gr.) deze alleenstaanden en gezinnen (met nog thuiswonende kinderen in de leeftijd van 0 t/m 18 jaar) met een minimaal inkomen (b.v. een bijstandsuitkering of lager) voor henzelf en de kinderen een Kerstextraatje aanbieden.

Dit is mogelijk gemaakt door de financiële bijdragen van medeburgers, bedrijven, ondernemers (winkeliers), instellingen, maatschappelijke organisaties, kerken en al degenen die niet met naam willen worden genoemd.

Het is goed om te weten dat er nog genoeg mensen zijn, die het hart op de juiste plaats hebben!

Voor wie is de aanmelding bestemd?

Voor ouders (een ouder) met thuiswonende kind(eren) en alleenstaanden woonachtig in de dorpen Winsum, Adorp, Sauwerd, Baflo, Rasquert, Den Andel en Tinallinge

met een minimaal inkomen (b.v. een bijstandsuitkering, een uitkering op basis van de WW, WAO, WIA of Wajong, een uitkering op basis van de AnW of andere inkomsten).

Hoe kunt u zich aanmelden?

Per post, per telefoon, verstuur een email of vul het contactformulier van onze website

www.vriendenvoorelkaarwinsumgr.nl in. Vermeld daarbij de volgende gegevens:

* achternaam ouder(s) of alleenstaande

* adres/postcode/woonplaats:

* telefoonnummer

* voornaam kind

* leeftijd van het kind

Waar moet de aanmelding naar toe?

Per post naar: Harry Meinders, Geert Reindersstraat 14  9951 CC Winsum of

Anita Meijer, Eenrumerweg  22  9953 TD  Baflo

Telefonisch: Winsum, Sauwerd en Adorp: 0595-442354 of 06-23672464

Baflo en omgeving: 0595-491410.

Per e-mail: h.t.meinders@gmail.com of henkwolters@kpnmail.nl

Via de Website ( www.vriendenvoorelkaarwinsumgr.nl ) het ingevulde contactformulier versturen.

Aanmelden tot wanneer?

Uiterlijk maandag 13 december 2021 moet de aanmelding binnen zijn.

 

Stichting Vrienden Voor Elkaar Winsum

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.