College B&W wil ruim 4 ton extra voor groenonderhoud

HET HOGELAND – Het gemeentebestuur wil 430 duizend euro extra besteden aan het beheer van openbaar groen. De gemeenteraad moet dit bedrag, dat uit het begrotingsoverschot komt, nog goedkeuren.

Het college stelt voor dit met name te besteden aan begraafplaatsen, maar ook ander groen kan in aanmerking komen. Het voorstel komt tegemoet aan de wens van de raad het kwaliteitsniveau van begraafplaatsen te verhogen. Ook doet het recht aan meldingen die inwoners hebben gedaan.

Door een aantal maatregelen te nemen, wordt de kwaliteit structureel verhoogd. Voorbeelden zijn het verharden, of omvormen naar gras, van schelpenpaden op begraafplaatsen en het opnieuw inrichten van plantvakken. Hierdoor vraagt het onderhoud minder tijd. Door het grote aantal begraafplaatsen binnen de gemeente blijft het nodig keuzes te maken. De inventarisatie van de grootste knelpunten en waar de meeste ‘winst’ te behalen is, start na akkoord van de raad in het eerste kwartaal van 2022. De uitvoering kan dan in de loop van 2022 starten en loopt waarschijnlijk door tot in 2023.

De maatregelen moeten ervoor zorgen dat intensief onderhoud aan groen en paden afneemt. Hierdoor komt meer tijd vrij voor het onderhouden van het overige groen. Zo ontstaat er structureel voordeel van het geld dat eenmalig extra beschikbaar is gekomen. Een deel van het budget wordt gebruikt voor de ondersteuning van vrijwilligers bij groenonderhoud. Meerdere inwoners hebben in de groenenquête die in 2020 gehouden is belangstelling getoond voor het ondersteunen bij groenonderhoud. Met het budget kan bijvoorbeeld gereedschap aangeschaft worden./Webredactie

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.