PODIUM: Gerard ten Brink (VVD)

Met de verkiezingen van de  gemeenteraad op 16 maart in zicht bieden we de politieke partijen de vrijplaats Podium. Het is de plek om aandacht op zichzelf te richten. Er geldt één beperking: smaad en laster zijn niet toegestaan. De redactie van de website houdt zich het recht voor zo nodig stukken in te korten.

VVD WIL VOORSTEL JEUGDSOZENBELEID DEFINITIEF VAN TAFEL

De afgelopen week werd duidelijk dat het jeugdsozenbeleid niet meer voor de verkiezingen op de agenda van de gemeenteraad zal komen. De VVD denkt dat het goed is dat het college van B&W het raadsvoorstel over het jeugdsozenbeleid voorlopig heeft teruggetrokken. Al gaat het voorstel wat de VVD betreft zo snel mogelijk definitief van tafel.

Begin november heeft wethouder Rutgers het nieuwe jeugdsozenbeleid van de gemeente Het Hogeland gepresenteerd. In het voorstel moeten de jeugdsozen beslissen of ze verder gaan als jeugdsoos of als jeugdhonk. Bij de keuze voor een jeugdsoos is de doelgroep 12 tot 18 jaar en mag er geen alcohol geschonken worden. Zij krijgen een jaarlijkse structurele subsidie van € 2000,-. De jeugdhonken bedienen de leeftijdscategorie 18 tot 23 jaar. Zij mogen wel alcoholische dranken schenken, maar ontvangen geen structurele subsidie van de gemeente meer.

Voor de VVD was vanaf het begin al duidelijk dat we niet akkoord konden gaan met het voorgestelde beleid. De VVD vreest dat jeugdsozen financieel in de problemen gaan komen en daardoor zullen omvallen. Ook denken wij dat jongeren door de voorgestelde scheiding op basis van leeftijd de sozen zullen mijden en buiten zullen rondhangen. Dit kan gaan leiden tot overlast gevend gedrag in de buitenruimte. Voor de VVD zijn deze gevolgen van het voorgestelde beleid onacceptabel.

Al vanaf november hebben wij regelmatig contact met diverse soosbesturen. In het vervolg daarop hebben wij schriftelijke vragen aan het college gesteld om onze zorgen te uitten. Vervolgens heb ik op 19 januari namens de VVD een oproep gedaan tijdens het raadsoverleg om nu eindelijk eens in gesprek te gaan met de jeugdsoosbesturen. Toen kwam er geen reactie van het college, maar we zijn blij dat ze nu zelf ook beseffen dat in gesprek gaan met de besturen toch het enige juiste is.

Wat de VVD betreft gaat het college nu snel werken aan beleid wat wel praktisch uitvoerbaar is. Tijdens gesprekken die de partij zelf heeft met diverse soosbesturen bleek ook dat er bij hen de behoefte bestaat om constructief mee te denken. Het moet volgens de liberalen mogelijk zijn om hier op een goede manier gezamenlijk uit te komen.

Gerard ten Brink (kandidaat voor de VVD)

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !