Waterschap investeert 4 miljoen euro voor gebiedsplan Aduarderdiep

ADUARDERZIJLEN -Het algemeen bestuur van Waterschap Noorderzijlvest besteedt 4 miljoen aan noodzakelijke ingrepen in en bij het Aduarderdiep.

In 2021 zijn een reeks wensen van de bewoners in de omgeving en beleidsvoornemens van het waterschap, de provincie en de gemeente Westerkwartier bij elkaar gebracht. Met dit gebiedsplan komt de integrale aanpak en de financiering van alle onderdelen dichterbij. Het waterschap zorgt met de uitvoering van dit plan voor: het restaureren van het monumentale sluiscomplex Aduarderzijl en de aanpak van de drie bruggen over de oude sluizen.

Natuurvriendelijke oevers en vaardiepte op orde

Langs het Aduarderdiep is het wenselijk om natuurvriendelijke oevers in te richten. Deze flauw aflopende oevers bevorderen de waterkwaliteit en biodiversiteit: “Zo draagt Noorderzijlvest bij aan de doelen voor schoon en gezond water vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water. Het waterschap zorgt zo ook voor het herstel van afkalvende oevers langs dit traject. Bij de aanpak daarvan kiest het waterschap bij voorkeur voor de aanleg van deze natuurvriendelijke oevers. Daar is hier de ruimte voor.”

Bij de kruising van het Aduarderdiep en Van Starkenborghkanaal ligt een drempel in de vaargeul. Die moet het waterschap oplossen als vaarwegbeheerder. Daarom wordt hier gebaggerd zodat de vereiste vaardiepte van 1,70 meter weer is gewaarborgd.

Plus voor omgeving Aduarderzijl

Tot slot zijn er ideeën in het gebiedsplan die in en rondom Aduarderzijl voor een ‘plus’ gaan zorgen, zoals onder meer het maken van een dorpsommetje, extra parkeervoorzieningen, ruimere aanlegmogelijkheden voor de recreatievaart, een trailerhelling en het zichtbaar maken van de cultuurhistorie van dit gebied. De bewoners kiezen daarbij voor kleinschalige verbeteringen die passen bij de plek. Of en hoe deze ideeën gerealiseerd worden, hangt af van besluitvorming over cofinanciering en subsidies.

Het waterschap is van plan dit jaar te beginnen met de start van het werk aan de restauratie van het historische sluiscomplex en de bruggen over de sluizen. De realisatie van alle voornemens uit het gebiedsplan loopt door tot en met 2024./Webredactie

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !