Vogelgriep slaat weer toe bij pluimveebedrijf

GRONINGEN – In Hellum bij Sidderburen is op een kalkoenbedrijf vogelgriep vastgesteld. Het gaat waarschijnlijk om een hoogpathogene variant. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 16.000 kalkoenen op het bedrijf door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) geruimd.

Het kalkoenbedrijf in Hellum is het vierde pluimveebedrijf in onze provincie binnen twee weken waar vogelgriep is vastgesteld. Op twee kippenbedrijven in Woltersum en een kalkoenbedrijf in Uithuizen stak het virus al de kop op, waarna tienduizenden kippen en kalkoenen werden geruimd.

In de 1 kilometer zone rondom het besmette bedrijf liggen geen andere pluimveebedrijven. In de 3 kilometer zone rondom het besmette bedrijf liggen 3 pluimveebedrijven. Deze bedrijven worden bemonsterd op vogelgriep. In de 10 kilometer zone liggen 19 pluimveebedrijven, waaronder de twee onlangs besmette en geruimde bedrijven in Woltersum. De 10 kilometer beperkingszone van de huidige uitbraak overlapt deels met de andere 10 kilometer zones die voor twee eerdere uitbraken in Woltersum zijn ingesteld en nog steeds van kracht zijn

Voor de 10 kilometer zone geldt per direct het vervoersverbod, wat betrekking heeft op alle vogels en broed- en consumptie-eieren vanaf een locatie met vogels. Ook geldt het verbod voor mest van vogels en gebruikt strooisel, en voor andere dieren en dierlijke producten afkomstig van bedrijven met gevogelte. Daarnaast gelden aanvullende regels voor de jacht, zo is het in dit gebied onder andere verboden te jagen op eenden of te jagen in gebieden waar dat watervogels kan verstoren.

Er gelden nog altijd landelijke maatregelen zoals een verbod op het bezoeken van vogelverblijfplaatsen van risicovogels, tenzij dit absoluut noodzakelijk is. Onder risicovogels vallen gehouden hoenderachtigen (zoals kippen), watervogels en loopvogels.

Ook de landelijke ophok- en afschermplicht is nog onverminderd van kracht. De ophokplicht geldt voor commercieel gehouden vogels, deze worden naar binnen gebracht (behalve fazanten, sierwatervogels en loopvogels). Voor niet-commercieel gehouden risicovogels (hoenderachtigen/kippen, (sier)watervogels en loopvogels), bijvoorbeeld in dierentuinen, kinderboerderijen en van eigenaren van vogels en kippen, en voor commercieel gehouden fazanten, sierwatervogels en loopvogels, geldt een afschermplicht. Ook is er een verbod ingesteld op het tentoonstellen van pluimvee, watervogels en loopvogels./Webredactie

 

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !