Gemeentebestuur vraagt raad om 100 duizend euro voor opvang vluchtelingen

HET HOGELAND – Het gemeentebestuur vraagt de gemeenteraad een bedrag van 100 duizend euro voor de opvang van vluchtelingen in Warfheem in Warffum en wisselwoningen in Kantens. De gemeente moet deze kosten voorschieten in afwachting van een financiële regeling door de regering.

De gevolgen van de vluchtelingenstroom uit Oekraïne zijn groot. Vanuit de VNG zijn gemeenten opgeroepen om opvangplekken voor Oekraïners te regelen. Deze plekken zijn met spoed nodig. De opvang brengt behoorlijke kosten met zich mee, waar we uiteraard geen budget voor hebben opgenomen in de begroting. “De omvang van de kosten zijn daarbij moeilijk in te schatten. Ook is er nog geen duidelijkheid over een mogelijke vergoeding van het rijk. Uw raad wordt daarom gevraagd ons college het mandaat te geven de noodzakelijke uitgaven te doen,” zo zeggen b en w.

Elke Veiligheidsregio is gevraagd om zo spoedig mogelijk locaties te organiseren om in eerste instantie 1000 vluchtelingen op te vangen in onze regio en daarna nog eens 1000 vluchtelingen. Het is onzeker of dat genoeg is en of het daarbij blijft. “We onderzoeken nog diverse andere locaties in onze gemeente op geschiktheid, zodat we nog meer mensen in onze gemeente kunnen opvangen. Dit alles natuurlijk in nauwe afstemming met de Veiligheidsregio Groningen. Wat de precieze vergoedingen van het Rijk zullen zijn voor deze opvang, is nog niet bekend. We zullen hoe dan ook dit als gemeente eerst zelf moeten dragen. Op dit moment zijn de kosten ook nog niet helemaal te overzien,” meldt het gemeentebestuur.

Op basis van de eerste berekeningen en afspraken met de huidige locaties komt men uit op een gemiddelde prijs van tussen de € 50 en € 70 per vluchteling per dag. Hierin zijn in ieder geval inbegrepen onderdak, voeding, zorg en andere eerste levensbehoeften. De kosten van de gemeentelijke organisatie, de inzet van personeel en externe inhuur, zijn daar in nog niet bij opgeteld./BM

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.