Initiatief realisatie Herdenkingsmonument gijzelaars 25 april 1944, Winsum

WINSUM – Op initiatief van oud-Winsumer Jan Visscher en met steun van de Historische Vereniging Winsum-Obergum hebben Janet Brouwer, Henk Brondijk, Romke Visser en Piet Tuinman het plan opgevat om een herdenkingsmonument te realiseren bij het voormalige hotel Til te Winsum.

Dit monument is bedoeld ter nagedachtenis aan de 47 gijzelaars die op 25 april 1944  ter represaille, als gevolg van de liquidatie van onderluitenant der Staatspolitie, Jannes Luitje Keijer, te Bedum, zijn opgepakt en die vervolgens vanuit Winsum, eerst een aantal maanden in het beruchte kamp Amersfoort verbleven, om daarna op transport te worden gezet naar Duitsland, waar ze onder erbarmelijke omstandigheden te werk werden gesteld, waarbij sommigen het leven hebben moeten laten. (zie  voor informatie ook de website van Henk Brondijk, Ulrum www.groningergijzelaars.nl).

Uit eigen ervaringen merken wij dat deze periode zeer gevoelig ligt bij betrokkenen en nabestaanden. Bij velen werd er immers niet meer over gesproken, of de verhalen van de gijzelaars werden maar mondjesmaat gedeeld. Het is juist daarom dat wij voor de realisering van dit monument een hoge mate van zorgvuldigheid in acht willen nemen in relatie tot betrokkenen en nabestaanden.

Alhoewel wij als initiatiefgroep, in februari van dit jaar, toen we elkaar voor het eerst hadden ontmoet, het plan hadden opgevat om het monument al dit jaar te onthullen, is gebleken dat dan van een waardige plechtigheid en onthulling geen sprake zal zijn. Daarvoor moest nog het nodige werk worden verricht. Ook zou naar onze mening de verklaarde zorgvuldigheid die wij willen betrachten onder druk komen te staan. Een definitief monument kon in deze korte tijdspanne niet worden gerealiseerd.

In het besef dat je een onthulling van het monument, waarbij we iedereen willen betrekken, maar één keer ‘goed’ kunt doen hebben we besloten de onthulling van het monument te plannen voor 25 april 2023.

Op dit moment wordt er gewerkt aan een eerste concept van het monument en is in goed overleg met de  eigenaar van voormalig hotel Til, een plaats bepaald. Ook willen we graag een educatief programma samenstellen voor basisscholen en het voortgezet onderwijs. Ook moet er natuurlijk worden nagedacht om de financiering van het monument te realiseren. Te denken valt aan mogelijke subsidiebronnen, de gemeente en donaties.

Inmiddels hebben we, de bij ons bekende nabestaanden, op de hoogte gebracht van ons initiatief, gebleken is echter dat we nog niet iedereen hebben kunnen bereiken. Graag komen we dan ook in contact met nabestaanden die geen brief van ons hebben ontvangen. Zij kunnen dit te kennen geven via emailadres: ptuinman@home.nl

Opdat we niet vergeten!

 

 

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.