Bedumer kerken werken samen voor de voedselbank

BEDUM – De gezamenlijke kerken in Bedum (De Roomskatholieke Parochie, de Hervormde gemeente, de Protestantse Kerk Nederland en de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt) slaan de handen ineen om Voedselbank het Hogeland in Winsum te helpen. Deze voedselbank gaf onlangs te kennen een groei te constateren van nieuwe klanten die merendeels in de problemen raakten door veel grotere uitgaven aan hun nieuwe energiecontracten.

Ook de sterke stijging van prijzen van levensmiddelen in de supermarkt is mede een reden van groei. Door deze klantengroei geeft de voedselbank momenteel aanzienlijk meer voedsel uit terwijl de instroom van voedsel, gedoneerd door de supermarkten in onze regio, juist sterk is afgenomen.

Toen de kerken in Bedum met dit voedselprobleem werden geconfronteerd waren zij onmiddellijk bereid de voedselbank te hulp te komen. Er is afgesproken om na de kerkdiensten  op zondag 29 mei a.s., bij het verlaten van het kerkgebouw, boodschappentasjes en boodschappenbriefjes uit te delen. Op de boodschappenbriefjes staan die voedselproducten vermeld waaraan Voedselbank het Hogeland in Winsum sterk behoefte heeft, in de hoop dat de kerkgangers de tasjes later in de kerk weer inleveren met daarin enkele producten van het boodschappenlijstje.

Twee weken later, op zondag 12 juni worden de gevulde boodschappentasjes weer in de eigen kerk ingeleverd en door de voedselbank opgehaald. Voedselbank het Hogeland verwacht door deze kerkelijke actie de gaten in haar voedselvoorraad enigszins op te kunnen vullen.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.