Waterschap: droogte is nog beheersbaar

GRONINGEN – Na een extreem natte februari, een droge maart en een normale maand april is het momenteel droog in het werkgebied van Waterschap Noorderzijlvest. Het huidige neerslagtekort is momenteel 83 mm. en is daarmee hoger dan in 2018 en iets lager dan 1976.

We zitten momenteel op zomerpeil en houden zoveel mogelijk water vast. In sommige polders zetten we waar dat kan de waterpeilen boven zomerpeil. Dit gebeurt in overleg met de grondeigenaren. Waar het kan en nodig is voeren we water aan. We hoeven nog niet maximaal water aan te voeren, aldus het waterschap.

De inlaat bij Gaarkeuken naar Groningen staat momenteel iets open en ook het aanvoergemaal Dorkwerd van Hunze en Aa’s, waarmee water uit ons systeem onttrokken wordt, staat aan. Dit is normaal voor deze tijd van het jaar.

De inlaten naar Drenthe staan momenteel open voornamelijk voor de vistrappen en voor voldoende stroming in de beken. Rondom Smilde wordt ook met dit water beregend. Ook elders in het gebied wordt beregend. Met name voor bloemen en het zaaibed voor gewassen. Er is nog voldoende water om aan die watervraag te voldoen. Na een extreem natte februari, een droge maart en een normale maand april is het momenteel droog in het werkgebied van Noorderzijlvest. Het huidige neerslagtekort is momenteel 83 mm. Het neerslagtekort is daarmee hoger dan in 2018 en iets lager dan 1976.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.