Nieuwe subsidie voor vernieuwing klassieke muziek

HET HOGELAND – Met de nieuwe subsidie Vernieuwing klassieke muziek wil de provincie vernieuwing in de Groningse klassieke muzieksector stimuleren. Tot en met 2024 is er in totaal € 260.000,-  beschikbaar voor bestaande muziek instellingen, afgestudeerde conservatoriummusici of startende solisten en ensembles. Vanaf 18 mei is subsidie bij de provincie aan te vragen.

Bestaande klassieke muziek instellingen – die geen structurele subsidie van de provincie ontvangen – kunnen de regeling gebruiken als stimulans om creatief en anders te kijken naar de eigen programmering en het publiek dat ze willen bereiken. Voor net afgestudeerde conservatoriummusici of startende solisten en ensembles kan het als opstartsubsidie dienen om hun werk te tonen aan het publiek. “Uit gesprekken met het Prins Claus Conservatorium blijkt dat veel jonge musici de wegen naar subsidies nog niet of nauwelijks kennen. En dat is een gemiste kans omdat er bij deze groep musici vaak veel vernieuwende en experimenterende ideeën leven. Door het relatief lage subsidiebedrag en de eenvoudige juridische toetsing proberen we vooral kleinschalige en experimentele projecten met deze nieuwe subsidie te stimuleren,” aldus het provinciaal bestuur.

Dit jaar is het maximale bedrag per aanvraag € 10.000,-.  Aan het einde van dit jaar wordt besloten of dit maximale bedrag in 2023 en 2024 gelijk blijft of verlaagd wordt naar maximaal € 5.000,- per aanvraag.

De subsidie Vernieuwing klassieke muziek is bedoeld voor: Vernieuwende klassieke muziek activiteiten: programmering gericht op het maken van vernieuwend repertoire met als doel verbreding van publiek en/of een creatievere uitvoering. Maatschappelijke verbinding: klassieke muziekprojecten die actief verbindingen leggen met relevante actuele maatschappelijke thema’s als participatie en inclusie. Crossovers: vernieuwende projecten of activiteiten gericht op het combineren van verschillende kunstdisciplines en klassieke muziek, om zo gevarieerder publiek te trekken.

Deze subsidie is op basis van het advies van de Kunstraad in het Uitvoeringsprogramma Cultuur 2021-2024 ‘Wij zijn cultuur!’ opgenomen. Voor het tot stand komen van deze nieuwe regeling zijn er gesprekken gevoerd met de Kunstraad, klassieke muziekinstellingen en het Prins Claus Conservatorium.

De regeling wordt uitgevoerd door de provincie Groningen. Het budget is beschikbaar gesteld door de provincie Groningen. Op www.provinciegroningen.nl/klassiekemuziek staat meer informatie over de subsidie. Vanaf 18 mei is de subsidie via deze website aan te vragen./BM

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.