Inrichting raadszaal wordt aangepast

UITHUIZEN – De gemeente Het Hogeland gaat de raadszaal onderhanden nemen. De gemeenteraad stelde hiervoor 160 duizend euro beschikbaar.

Het huidige audio-visueel systeem is verouderd en is niet flexibel inzetbaar. Dit systeem zorgt er voor dat dat belangstellenden via internet de raadsvergaderingen kunnen volgen. Verder voldoet de functionaliteit van met name het videogedeelte niet meer aan de huidige maatstaven. De kwaliteit van de beelden die via het internet worden uitgezonden is te laag. Ook ontbreekt de mogelijkheid presentaties en digitale inbreng tijdens vergaderingen te integreren in de webcast.

Een nieuw systeem zal – volgens het college – over adequate mogelijkheden beschikken om inwoners te informeren en te betrekken bij het raadswerk. Ook wordt de inrichting van de raadszaal onder handen genomen zodat deze geschikt is voor andere bijeenkomsten. Met het oog op een mogelijk nieuw gemeentehuis wordt er voor gezorgd dat zowel de inrichting als de installatie herbruikbaar zijn.

Bernd de Jong, fractievoorzitter van de ChristenUnie, memoreerde met humor dat hij tijden achter die dominante steunpaal in de raadszaal heeft gezeten. “Ik heb nu een mooie plek midden in de zaal nadat de plaatsen zijn herverdeeld, met goed uitzicht op het college van b. en w. Ik hoop dat de herinrichting dit paalprobleem oplost.” De burgemeester kan het niet nalaten op te merken dat De Jong misschien wel misbruik van de situatie maakte door achter de paal weg te duiken. Janny Klein (PvdA) toonde haar medeleven met De Jong: “Ik ben blij met het plan, zeker nu je merkt dat de palen zwaar in de weg zitten.” Jacob Cleveringa (GB) die ook tijden achter de paal van De Jong heeft gezeten merkte op: “Ik steun De Jong, je zit daar volledig voor paal.” Anne Marie Smits (GroenLinks) deelde ook haar medeleven: “Ik heb daar nooit gezeten maar ik kan me levendig voorstellen dat het een vervelende plek is.“ Burgemeester Bolding betoonde zich ook nog bezorgd over Rolf Bouwman: “Gaat het een beetje, meneer Bouwman?” vroeg hij aan het net geïnstalleerde raadslid van GB die de plek achter de paal toegewezen kreeg./BM

Foto: De raadszaal met de dominante, maar ook irritante steunpaal

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.