Honden lezen weldegelijk de regels van de gemeente

Saprestie, talloze hondenbezitters, en bezitsters ook, vallen me lastig met de vraag: mag ik mijn hond nog wel loslaten buiten de bebouwde kom? Nou wil ik überhaupt met rust gelaten worden in zijn algemeenheid, maar ja, mijn talloze hondenvrienden kan ik toch niet in de steek laten als ze onrustig zijn geworden door dat stukje in het mij doorgaans zo geliefde en altijd kundig samengestelde Gemeentenieuws. “Er is geen hond die de regels van de gemeente leest. Hopelijk hondenbezitters wel…” heet het stukje. Harstikke geestige kop, dartelige humor, dubbelzinnig, prikkelend, ik had het niet kunnen verzinnen. Maar……….

“In de gemeente Het Hogeland moeten honden aangelijnd zijn,” staat er stellig en indringend. En deze zin geeft onrust door misverstanden onder de bevolking.

Welaan, waar misverstanden heersen, brengt onderzoek licht.

Wat zeggen de regels van de gemeente, in dit geval de Algemeen Plaatselijke Verordening, de APV,  Artikel 2:57 Loslopende honden

1 Het is de eigenaar of houder van een hond verboden die hond te laten verblijven of te laten lopen:

  • a op een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte kinderspeelplaats, zandbak of speelweide of op een andere       door het college aangewezen plaats;
  • b binnen de bebouwde kom op een openbare plaats als de hond niet is aangelijnd;
  • c buiten de bebouwde kom op een door het college aangewezen plaats als de hond niet is aangelijnd; of
  • d op een openbare plaats als die hond niet is voorzien van een halsband of een ander identificatiemerk dat de eigenaar of houder               duidelijk doet kennen.
  • 2 Het eerste lid, aanhef en onder b, is niet van toepassing op door het college aangewezen plaatsen.
  • 3 Het eerste lid, aanhef en onder a tot en met c, is niet van toepassing op de eigenaar of houder van een hond: die zich vanwege zijn         handicap door een geleidehond of sociale hulphond laat begeleiden of die deze hond aantoonbaar gekwalificeerd opleidt tot                   geleidehond of sociale hulphond.

Voor alsdan, zijnde in de minst of geringste mate verschillen in interpretatie voorbehoudend, is naar letter en geest artikel 2:57 volstrekt en geheel en al overtuigend duidelijk. Dus.

1 Binnen de bebouwde kom: aan de lijn. Behalve als er een bordje van de burgemeester en wethouders staat dat het niet hoeft.

2 Buiten de bebouwde kom: hoeft niet aan de lijn behalve op een door het college aangewezen plaats.

Denk nou niet, wat knap dat-ie de regels juridisch zo goed doorgrondt. Welnee, het gemeentebestuur zegt het zelf in een wat eenvoudigere formulering op de website: “Je moet je hond binnen de bebouwde kom aan de lijn houden. (…) Buiten de bebouwde kom mag je hond loslopen. Maar je bent wel verantwoordelijk voor je hond. In natuurgebieden moet je hond aan de lijn.”

Zo, probleem weer opgelost, lieve hondenvrienden en vriendinnen vooral, want er is niks aan de hand. Gedraag je netjes met je hond, ruim op die stront en hou hem en of haar aan de lijn als dat moet. Wij hebben honden, en geen overal schijtende en ongewenst binnendringende katten waar overigens niets over in de APV staat wat als een ernstige kwestie moet worden aangemerkt waar ik zeker nog op terug zal komen.

Tijl Uilenspieghel

 

 

 

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.