Nieuwe garnalenkoningin Malou Claassen: “Vertrouwen in toekomst Zoutkamp”

ZOUTKAMP – Kletterende regen kreeg de kersverse Garnalenkoning gistermiddag over zich heen toen ze van de boot stapte en voet aan wal zette op de Reitdiepkade. Het evenement was er niet minder feestelijk om: Malou Claassen (27) is de nieuwe Garnalenkoningin en heeft in ieder geval aangetoond zich goed aan beroerde omstandigheden te kunnen aanpassen.

Het was voor de organisatie een zaak van voortdurend aanpassen aan de omstandigheden die door de buienradar werden bepaald. Half vier, het tijdstip waarop de boot met de koningin zou aankomen lag in een heftige regenbui. De traditionele uitvaart van de voltallige vissersvloot om de koningin in Oostmahorn op te halen was afgelast en alleen de ZK 5 van Harold Broere, uitgeroepen tot mooiste boot, ging er op uit. Onderweg vaart makend om de slagregen voor te blijven. Het siert de organisatie om improviserend een soberder onthaal van Malou, het bloemenmeisje en de hofhouding, toch nog op tijd rond te krijgen, onder de paraplu’s. Dit gun je niemand, een feest dat in de regen valt nadat het – door de coronacrisis – twee jaar niet is doorgegaan

Wethouder Mariette de Visser onthaalde de Garnalenkoningin in het Visserijmuseum waarna de koningin haar troonrede hield waarin zij de algemene situatie in de garnalenbranche besprak. “De coronapandemie raakte de garnalenhandel. Door het wegvallen van feestelijkheden daalde de vraag naar ons zeebanket. De geringe corona-uitkeringen konden de gederfde besommingen niet compenseren. Momenteel staan mijn vissers voor twee aanzienlijke dilemma’s. Ten eerste zijn er de immense brandstofprijzen, die de vraag oproepen of de kosten van het uitvaren opwegen tegen de baten van de vangsten. In het kielzog van dit vraagstuk bevindt zich het stikstofprobleem. Boeren en schippers zitten in hetzelfde schuitje waar het de stikstofrestricties betreffen. Nog voor 2023 dienen mijn garnalenvissers te beschikken over een nieuwe vergunning. De gebieden waar mijn vissers het roze goud boven water mogen halen, worden ook nog eens telkens schaarser. In het gebied van de Borkumse Stenen moest deze keer een stuk kostbaar viswater worden ingeleverd.”

Daar staat tegenover dat er nieuwe initiatieven in de visserij worden genomen. Koningin Marlou: “Een aantal van mijn schippers heeft de negatieve publiciteit rond onze sector de loef afgestoken door te moderniseren tegen de stroom in. Zo bracht Robin Bouma de ZK 147, De Kim, in de vaart en reviseerden vader en zoon Buitjes de ZK 37. Ik wens hen toe dat zij met deze toekomstbestendige initiatieven een gunstige koers mogen varen.”

Ook wees ze op de vitaliteit van het dorp. Toeristen mogen we in telkens grotere aantallen verwelkomen in ons dorpscentrum. De winkels en horecagelegenheden hielden dapper stand en winnen nog altijd aan populariteit. Aan het strandje achter de dijk wordt met veel plezier gerecreëerd en sinds enige tijd biedt Zoutkamp een interactieve Visserijwandeling met historische informatie. Inspelend op dit voorspoedige tij waagden ondernemers de sprong in het diepe en begonnen bedrijven voor de verhuur van boten en fietsen. In 2020 verscheen een Groningse novelle over de subcultuur van jonge schippers in Zoutkamp, die prompt doorstoomde tot de shortlist van een Nederlandse literatuurprijs. In 2021 kon heel Europa en omstreken luisteren naar een origineel Zoutkamps lied. Nederland organiseerde namelijk de lockdownvariant van het Euro Visie Songfestival vanuit Rotterdam, waar zangeres Lenny Kuhr haar evergreen De Troubadour ten gehore bracht, het bekende lied dat geschreven werd door onze eigen Zoutkamper bard, wijlen David Hartsema, zo hield de koningin het publiek voor. “Mijn troonrede sluit ik optimistisch af. De komende jaren zullen De Nieuwe Waterwerken in Zoutkamp vorm krijgen. Met dit project krijgt de dijk voor het eerst sinds 1969 weer officieel haar waterkerende functie terug. De oude sluis wordt gerenoveerd en krijgt deels de functie van schutsluis. Dit gaat gepaard met diverse transities. Deze krachttoer betreft een unieke samenwerking tussen waterschap, provincie en gemeente Het Hogeland en getuigt van vertrouwen in de toekomst van ons Zoutkamp.”/BM

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.