Herinrichting Molenerf Uithuizen weer opgepakt met extra investering

UITHUIZEN – Het college van B&W heeft ingestemd met de uitbreiding van de plannen voor het plein Molenerf in Uithuizen, als onderdeel van het Centrumplan Uithuizen. Hiervoor wil het college een “Intentie tot Samenwerken Overeenkomst” met Lidl tekenen nadat de gemeenteraad is geraadpleegd. Ook dient het college een subsidieaanvraag in bij het Rijk vanuit het Programma Impulsaanpak Winkelgebieden (PIW).

Door de plannen uit te breiden nemen de investeringen van de gemeente in het openbaar gebied van het Molenerf toe. De extra kosten wil de gemeente met die subsidie dekken. In 2017 is het plan voor de centrumversterking van Uithuizen vastgesteld. Nu de jarenlange onderhandelingen met vastgoedeigenaren in de laatste fase zitten, kan het college de volgende stappen zetten om het Molenerf te vernieuwen. Wethouder Eltjo Dijkhuis: “Het is lang stil geweest vanuit de gemeente rondom de plannen voor het Molenerf. Dit heeft alles te maken met de onderhandelingen waar we middenin zaten en nog steeds zitten. Ik ben blij dat we nu eindelijk de fase hebben bereikt waarin we onze plannen verder kunnen vormgeven en kunnen delen met onze inwoners. We willen hiermee onder andere een verbinding tussen het Molenerf en het centrum tot en met de Albert Heijn aan de Hoofdstraat maken. Daarmee wordt een betere doorstroming in het centrum gerealiseerd. Als er straks ook nog een aantrekkelijke nieuwe woonlocatie aan het Boterdiep komt, kan dit het bruisende hart van Uithuizen worden.”

Om de doelen van het plan uit 2017 te kunnen bereiken, is het nodig om dat plan uit te breiden en het vastgoed van winkelketen Lidl aan Molenerf te kopen. Lidl wil niet uitbreiden op de bestaande locatie. Het bedrijf wil een rechthoekig pand voor de standaard Lidl-winkelformule. Dat kan op de locatie waar in het verleden een bouwmarkt stond. Daarvoor moet het bestemmingsplan aangepast worden. Voorafgaand aan die aanpassing moeten eerst nog alle vastgoedtransacties tussen de gemeente en Lidl in een Koop- en Realisatie Overeenkomst worden vastgelegd. Leidend daarbij is het recente Didam-arrest van De Hoge Raad over vastgoedtransacties door de overheid. In de eerdere plannen zou alleen de voormalige SNS-locatie nieuw ingericht worden. De Jumbo en Lidl kregen in dit plan de mogelijkheid om uit te breiden. Daarnaast was een nieuwe doorgaande weg tussen de brug over de Blink, via het Molenerf naar De Snik een onderdeel van dit plan.

Het plan is nu dat de gemeente in een eerste fase de kop van de passage koopt, die leeg staat. Daarna wordt dat deel van het gebouw gesloopt. Hierdoor kan een doorgaande weg worden gerealiseerd. Dit kan binnen het bestaande bestemmingsplan. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de gemeente ook de rest van het huidige vastgoed van Lidl koopt. Op die locatie komt een parkeerterrein. Het huidige parkeerterrein bij de Jumbo wordt opnieuw ingericht met veel ruimte voor groen. Langs het Boterdiep komt ruimte voor een nieuw appartementencomplex. “De plannen hebben tot gevolg dat er veel winkelruimte verdwijnt die nu leeg staat. Ook worden de leefbaarheid, bereikbaarheid en openbare beeldkwaliteit aanzienlijk verbeterd. Samen met de ontwikkeling van het winkelgebied rond de Schoolstraat leidt dit tot versterking van de winkelfunctie in het centrum van Uithuizen,” aldus het gemeentebestuur.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !