Gemeente koopt grond in Uithuizen

UITHUIZEN – Het gemeentebestuur wil grond kopen in Uithuizen. Het gaat om percelen ten zuiden van de woonwijk Almersma en twee ten zuiden van de ijsbaan en De Tille.

In het voorstel aan de raad vraagt het gemeentebestuur om krediet beschikbaar te stellen voor de aankoop van in totaal 4 kadastrale percelen in Uithuizen. De percelen zijn in eigendom van 2 verschillende eigenaren en op dit moment in gebruik als landbouwgrond. De grond wordt aangekocht als strategische aankoop. Voor een gedeelte van het perceel ligt er een concreet plan om de ambities behorend bij de vervangende nieuwbouw van De Tille mogelijk te maken. Ter uitvoering van de gesloten overeenkomst met de eigenaar van twee percelen in Uithuizen, is een bedrag nodig van  € 2.475.000,- beschikbaar te stellen voor de aankoop en bijkomende kosten (notaris, taxatie), met als dekking: de te verwachten opbrengsten bij doorverkoop van het perceel en de pachtopbrengst. Voor de andere twee percelen is € 1.085.000,- nodig.

“In het coalitieakkoord 2022-2026 “Samen Bouwen” geeft het college aan dat ze wil inzetten op woningbouw. De woningbouw in Uithuizen moet voorzien in de eigen groei van het dorp en een plus. Vrijwel gelijktijdig met het presenteren van het coalitieakkoord heeft de eigenaar van een tweetal percelen met een gezamenlijke grootte van ca. 20,5 hectare zich bij de gemeente gemeld met de mededeling dat hij zijn percelen wil verkopen en de vraag of de gemeente interesse heeft. De ligging van de percelen aan de rand van Uithuizen en tegen Almersma, de meest recente uitbreidingswijk van Uithuizen, maakt aankoop een interessante strategische optie,” zo stelt B&W in de toelichting. Met een eigenaar van twee andere percelen wordt al langer gesproken in verband met verwerving van grond voor De Tille. Dit hangt samen met de wens van Lentis, Cosis en Noorderzorg om een nieuw zorgcomplex te bouwen op de plek waar nu De Tille in Uithuizen is gevestigd. Geconstateerd is dat het realiseren van alle ambities niet passen op de huidige kavel. Hiervoor is door de Stuurgroep woonzorgproject De Tille Uithuizen gevraagd om aankoop van de naastgelegen agrarische gronden door de gemeente om de ambitie wel te kunnen invullen.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !