Provinciale Staten: “Perspectief voor boeren randvoorwaarde stikstof beleid”

GRONINGEN – De hele Provinciale Staten van Groningen zijn het over één ding eens: Groningen is een landbouwprovincie. En welke richting het op moet daarover lopen de standpunten uiteen maar dat boeren perspectief moeten hebben, is een randvoorwaarde. Dat is het beeld dat de Statenvergadering over het stikstofbeleid heeft achtergelaten.

De eerste motie – van de oppositie – die de Staten aannamen stelde: “Toekomstperspectief voor agrariërs is noodzakelijk om invulling te geven aan de doelen die het Rijk heeft opgesteld.” De tweede motie – van de CU, SP, Partij voor de Dieren, PvdA en GroenLinks – gaf het provincie bestuur de opdracht mee om koplopers in de (kringloop)landbouw, biologische boeren en natuurinclusieve bedrijven te ondersteunen bij het zoveel mogelijk voortzetten van hun bedrijf. Er werd benadrukt dat dit ook geldt voor gangbare bedrijven die met dit soort zaken bezig zijn. “De koplopers zijn nodig om op een verantwoorde wijze voedsel te produceren in balans met de omgeving.”

Duidelijke boodschappen waarmee gedeputeerde Johan Hamster (CU) mee aan de slag moet. Hij staat voor de opdracht een stikstofemissiereductie van 1.447 ton te bewerkstelligen en 97 mol depositiereductie op Natura 2000-gebied Liefstinghsbroek voor elkaar te krijgen.

Hamster gaf aan dat Groningen aan deze opdracht is gehouden. Hij wil dat er via de gebiedsprocessen “van onderaf samen wordt gewerkt”. Hij wil daarbij alle opties open houden. Hij refereerde daarbij aan de troonrede. „De koning zei letterlijk: ‘Soms zal een andere bedrijfsvoering uitkomst bieden, soms nieuwe technologie, soms bedrijfsverplaatsing, en soms zal uitkoop de beste optie zijn’. We gaan per situatie kijken wat we kunnen doen.”

Het Gronings stikstofbeleid gaat ook niet overboord. Moties van die strekking (onder meer van PVV en BVNL) werden verworpen. Een motie om extra te investeren in het stikstofmeetnetwerk van Partij voor het Noorden haalde het ook niet./BM

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.