Contactgegevens vervallen grafrechten Baflo

BAFLO – Na Kantens en Zuidwolde publiceert de gemeente nu een lijst van graven op de begraafplaats in Baflo waarvan volgens de gemeente het grafrecht is geëindigd. “Dit doen we omdat van veel belanghebbenden van deze graven de contactgegevens ontbreken. Als we die wel hebben dan schrijven we belanghebbenden natuurlijk persoonlijk aan. De gemeente stelt nabestaanden graag in de gelegenheid geven alsnog te kiezen voor een nieuw grafrecht om een graf in stand te kunnen houden” zo zegt de gemeente. 

Daarom deze oproep om te controleren of het graf van een overleden familielid op de lijst staat en, zo ja, om contact op te nemen met de gemeente. Kiezen rechthebbenden of andere nabestaanden niet tijdig voor verlenging – of nu eenmalig voor nieuw grafrecht – dan wordt een graf uiteindelijk geruimd. “We vragen nabestaanden binnen 10 weken na het bekendmaken van de lijst te reageren als zij het grafrecht willen herstellen of vinden dat er nog bestaande rechten zijn. Bij twijfel over de status raden we aan altijd contact op te nemen. De lijsten en meer informatie vindt u op: hethogeland.nl/begraven.”

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.