Eenmalige uitkering voor alle gemeenteambtenaren

DEN HAAG – Gemeenteambtenaren krijgen eind dit jaar een eenmalige uitkering. Afhankelijk van het inkomen, bedraagt deze 375 of 750 euro. Dat is het voorstel van de gemeentelijke werkgevers. De tegemoetkoming wordt deze week voorgelegd aan de gemeenten in een ledenraadpleging van koepelorganisatie VNG, aldus de vakwebsite Binnenlands Bestuur.

Naar rato van de omvang van het dienstverband, kunnen medewerkers tot en met schaal 8 eind december een eenmalig bedrag tegemoet zien van 750 euro bruto, hun collega’s in de schalen daarboven krijgen de helft bijgeschreven op hun bankrekening – 375 euro bruto.

De eenmalige uitkering staat los van de onderhandelingen over een nieuwe cao voor 2023. De onderhandelingen daarover lopen dermate stroef – ‘trager dan gewenst’, aldus de VNG – dat de werkgevers met de vakbonden hebben afgesproken alvast een eenmalige uitkering te willen verstrekken. De bonden gaan akkoord om er op die manier voor te zorgen dat er een afspraak komt die alle werkgevers verplicht om de eenmalige uitkering uit te betalen en er geen verschillen tussen organisaties ontstaan.

In de cao-onderhandelingen zijn bonden en werkgevers intussen nog niet veel verder tot elkaar gekomen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten bracht op 22 september het eerste loonbod uit: 3,25 procent voor 2023. Op 11 oktober werd dat percentage verhoogd naar 4 procent. Vakbond FNV liet in reactie daarop haar loonbod zakken van 12 naar 11,25 procent. De onderhandelende partijen stellen na het laatste overleg van vorige week vast dat de afstand tussen beide standpunten ‘zeer groot’ is.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.