Gemeente helpt bij duurzame leningen

HET HOGELAND – Vanaf maandag 14 november kunnen huiseigenaren, startende huizenkopers en organisaties met plannen voor duurzame projecten een aanvullende lening aanvragen. Maandag kunnen de leningen aangevraagd worden via de website van Samenwerkingsverband Noord-Nederland. 

Voor een verbouwing, het kopen van een huis of het starten van een duurzaam project kunnen inwoners naar de bank gaan voor een lening, maar die wijst een aanvraag soms af, bijvoorbeeld als een inwoner (te) oud is. De gemeente wil deze inwoners, die niet of nauwelijks via de normale weg een lening kunnen krijgen, met deze duurzame ontwikkelingsleningen verder helpen.

Het gaat om de volgende vier leningen:

  • De starterslening helpt starters op de woningmarkt een woning te kopen. Zo kunnen jonge inwoners in Het Hogeland gaan of blijven wonen.
  • De stimuleringsregeling moet eigenaren van woningen helpen hun woning aan te passen of te verduurzamen. Met de aanpassingen kunnen inwoners bijvoorbeeld langer in hun eigen woning blijven wonen.
  • Met de verzilverlening kunnen eigenaren van woningen die over 10 jaar of eerder met pensioen gaan hun woning aanpassen of verduurzamen. Deze lening komt in de plaats van de blijverslening, die nu door de gemeente wordt aangeboden.
  • Met de zakelijke stimuleringslening kunnen organisaties gebouwen verduurzamen, bijvoorbeeld door het gebouw beter te isoleren. De lening kan ook gebruikt worden om samen projecten op te zetten voor duurzame energieopwekking.

Inwoners helpen

“Met deze vier leningen wil het college ervoor zorgen dat Het Hogeland een fijne en aantrekkelijke gemeente blijft om te wonen en te leven. Om de dorpen in Het Hogeland aantrekkelijk te houden, moeten we inspelen op de veranderingen in de wereld om ons heen. Hierbij spelen klimaatverandering, vergrijzing en lokale bevolkingsdaling een rol. Zo kunnen inwoners met een aanpassing van hun woning langer zelfstandig thuis wonen”, aldus wethouder Mariëtte de Visser.

De gemeente stelt de leningen beschikbaar. SNN voert de regelingen uit samen met Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn). SNN beoordeelt de aanvragen. Als SNN de aanvraag goedkeurt dan verleent SVn na een financiële toets de lening.

Op snn.nl lees je meer over de voorwaarden.

 

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !