Het Hogeland vraagt aandacht voor ondermijning

HET HOGELAND – Op 14 november heeft gemeente Het Hogeland een bewustwordingsdag ‘Ondermijning’ georganiseerd. Tijdens deze dag konden alle medewerkers en bestuursleden kennis maken met verschillende vormen van ondermijning en leren om signalen te herkennen.

Criminelen schuwen het niet om legale partijen te beïnvloeden of te onderdrukken. Het gaat dan om bijvoorbeeld volksvertegenwoordigers, ambtenaren en onschuldige inwoners. Daarbij passen criminelen soms ook zwaar geweld toe, tot aan liquidaties in woonwijken toe. Het effect is dat de boven- en onderwereld met elkaar verweven raken. Dit ondermijnt en bedreigt de samenleving en rechtsstaat.

Verschillende vormen van ondermijning

Ook binnen gemeente Het Hogeland vindt ondermijning plaats zoals hennepteelt of mensenhandel. Iedereen kan in contact komen met dit soort criminele activiteiten. Daarom is de aanpak van ondermijning een belangrijk aandachtspunt voor de gemeentelijke organisatie. Tijdens het werk kunnen medewerkers ongemerkt te maken krijgen met gedragingen of omstandigheden die wijzen op ondermijnende criminaliteiten. Het kan gebeuren dat een ambtenaar onbedoeld illegale praktijken faciliteert.

Gezamenlijk probleem

De aanpak van zware criminaliteit is een gezamenlijk probleem van overheden, politie en de Belastingdienst, maar ook van de samenleving. Burgemeester Henk Jan Bolding: “Ook in onze gemeente, met veel buitengebied en zeehavens, komt ondermijning voor. Alleen samen kunnen we dit probleem aanpakken. Door betere samenwerking, maar ook met goede voorlichting, worden signalen eerder en beter herkend. Zo werkt de gemeente aan bewustwording van ondermijning en het vergroten van de weerbaarheid van zowel medewerkers, als inwoners en ondernemers.”

Signalen melden

Niet alleen de gemeente en de politie letten op signalen, ook de ogen en oren van inwoners en ondernemers zijn belangrijk. Mensen die de signalen van ondermijning willen leren herkennen kunnen hun kennis testen op de website www.nietondermijnneus.nl. Hierdoor kunnen inwoners en ondernemers de signalen van ondermijning in hun buurt sneller herkennen en deze melden bij de politie of Meld Misdaad Anoniem.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.