Wietproef op zijn vroegst van start in 2024

DEN HAAG – Het experiment met de verkoop van legale wiet in 11 gemeenten start waarschijnlijk pas in het eerste kwartaal van 2024. De bedoeling was om in het tweede kwartaal van volgend jaar te beginnen, maar dat is niet haalbaar gebleken. De wiettelers zijn er nog niet klaar voor.

Dat schrijven minister Kuipers van Volksgezondheid en Yeşilgöz-Zegerius van Justitie en Veiligheid in een brief aan de Tweede Kamer over de stand van zaken bij het experiment gesloten coffeeshopketen. Het experiment, ook wel wietexperiment of wietproef genoemd, moet duidelijk maken of gereguleerde productie, distributie en verkoop van cannabis mogelijk is. De proef is al jaren in voorbereiding en zou eigenlijk al in het najaar van 2021 beginnen.

11 gemeenten
Aan het experiment met legale wietteelt doen tot nu toe tien gemeenten mee: Almere, Arnhem, Breda, Groningen, Heerlen, Hellevoetsluis, Maastricht, Nijmegen, Tilburg en Zaanstad. In het coalitieakkoord is afgesproken dat het experiment wordt uitgebreid met een grote stad. Twee grote gemeenten hadden interesse, met één daarvan wordt nu deelname verder uitgewerkt. Het is nog niet bekend om welke stad het gaat. Utrecht is in ieder geval definitief afgehaakt.

Een wijziging van de Wet experiment gesloten coffeeshopketen maakt die toevoeging van de elfde gemeente mogelijk. De Tweede Kamer ontvangt het wetsvoorstel volgens de ministers op korte termijn. Dit zou volgens hen dan ook niet tot vertraging van de start van het experiment moeten leiden.

Telers
De vertraging ligt nu bij de telers van de legale wiet. Zij geven in meerderheid aan dat zij niet zoals gepland in het tweede kwartaal van 2023 aan deelnemende coffeeshops kunnen leveren. De telers hebben zelf meer tijd nodig voor lokale vergunningprocedures, interne bedrijfsprocessen en de enorm gestegen investeringskosten vanwege de inflatie en de verhoogde energie- en bouwkosten.

‘Eerder starten met de experimenteerfase levert te veel risico’s op voor een goed verloop,’ aldus Kuipers en Yeşilgöz. ‘Op basis van de meest recente informatie die wij van telers hebben ontvangen, verwachten we dat in het eerste kwartaal van 2024 het eerste moment zal zijn waarop de kwantiteit, kwaliteit en diversiteit van de geproduceerde hennep en hasjiesj voldoende is.’

Begin 2024
De bewindslieden gaan ervan uit dat begin 2024 een haalbaar moment is voor de proef. Wel direct met een voorbehoud. ‘Er kunnen ook dan altijd onvoorziene omstandigheden plaatsvinden die van invloed zijn op het experiment en tot eventuele wijzigingen in de planning kunnen leiden.’

De start van de proef werd eerder al uitgesteld omdat het lang duurde om de telers te selecteren en screenen en de telers problemen hebben bij het openen van een bankrekening. Daar zijn Kuipers en Yeşilgöz, samen met de minister van Financiën, nog over in gesprek met betrokken partijen.

Breda en Tilburg
Bij de burgemeesters van Breda en Tilburg raakt het geduld ondertussen op en ze willen zelf eerder gaan starten. Depla en Weterings geven aan dat hoe later de proef begint, hoe lager het draagvlak voor het experiment in hun gemeente. Op hun initiatief kijken de ministers of op kleinere schaal toch in 2023 legale wiet geleverd kan worden aan coffeeshops. ‘In die aanloopfase kunnen telers de producten beter afstemmen op de wensen van de consument en kan getest worden met het verplichte beveiligd vervoer en het track & trace systeem,’ aldus Kuipers en Yeşilgöz.

‘Wij zien het belang ervan in om te kijken naar mogelijkheden of en hoe deze aanloopfase ingericht kan worden, met betrokken stakeholders zoals burgemeesters, toezichthouders, openbaar ministerie, politie, telers en coffeeshophouders. De opzet is uiteraard toegespitst op de lokale situatie.’ Zodra er een definitief besluit is genomen, wordt dit gemeld aan de Tweede Kamer.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.