PvdA Het Hogeland en Westerkwartier hebben grote ambities voor het nieuwe jaar en de verkiezingen

GARNWERD – Zaterdag 21 januari was de gezamenlijke nieuwjaarsreceptie van de PvdA Het Hogeland en Westerkwartier in Garnwerd. Een mooi moment om elkaar weer te spreken, zeker nu de provinciale staten verkiezingen eraan komen. PvdA-lijsttrekker en gedeputeerde Tjeerd van Dekken trapte af. Hij begon over ‘het project van waarde’ waarmee meer kansen worden gecreëerd voor jongeren in Het Hogeland. Dat is de inzet van het regionaal arrangement tussen de provincie Groningen en de gemeente Het Hogeland. Het gaat hierbij specifiek over jongeren van 16 tot 27 jaar die geen onderwijs volgen, geen baan hebben en ook geen uitkering hebben. Het kan voor deze jongeren moeilijker zijn om mee te doen in de samenleving. Armoede en gebrekkige participatie op latere leeftijd liggen dan in het verschiet.

Tjeerd van Dekken zei daarover het volgende: “Met deze extra financiële bijdrage kan de gemeente zich juist richten op een groep jongeren die niet onder het reguliere beleid van Het Hogeland valt. Deze impuls past ook goed bij de ambitie om de sociale werkvoorziening te verbreden naar een moderne leer en -werk organisatie. Minstens zo belangrijk is dat deze jongeren een beter toekomstperspectief krijgen, dat ze volwaardig integreren in de samenleving en maatschappelijke waarde creëren. Dat verdienen ze!”

Met Pascal Roemers en Eugenie Stolk heeft Het Hogeland twee sterke PvdA kandidaten voor de Provinciale Staten. Beiden zijn geen onbekenden. Pascal Roemers is op dit moment fractievoorzitter namens de PvdA en ook Eugenie Stolk heeft eerder in de Provinciale Staten gezeten. Beide zijn gemotiveerd om zich de komende vier jaar weer in te gaan zetten voor de Groningers:

Pascal Roemers: “We hebben in Het Hogeland en het Westerkwartier een grote opgave als het gaat om veilig en betaalbare woningen en het behoud van zoveel mogelijk voorzieningen. Dit is nodig om de leefbaarheid op peil te houden. Dit moeten we blijven doen met de inwoners. Als PvdA willen wij hier de komende tijd nog meer op inzetten. Dit doen wij uit liefde voor Groningen.”

Eugenie Stolk: “Ik wil me namens de PvdA inzetten voor een eerlijke verdeling van het geld dat er vanuit de provincie is. Dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. En dat de provincie daar bijspringt waar het ’t hardste nodig is. Ik wil dat het geld ook wordt gebruikt om energiearmoede tegen te gaan, het is te gek voor woorden dat er mensen letterlijk in de kou zitten.”

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !