Waddenfonds stelt subsidiepot van € 8,5 miljoen beschikbaar

LEEUWARDEN – Het Waddenfonds start twee nieuwe subsidieregelingen voor zowel kleinschalige als grote projecten in het Waddengebied. Voor de subsidieregeling STUW ‘23, die bedoeld is voor grote projecten is € 8 miljoen beschikbaar. Voor kleinschalige initiatieven trekt het Waddenfonds via het Budget Lokale Innovaties € 500.000,- uit. Over de beide subsidieregelingen worden op 6, 8 en 13 februari vijf informatiebijeenkomsten gehouden.   

De informatiebijeenkomsten vinden plaats in Termunterzijl, Leek, Wieringerwerf, Dokkum en Arum. Belangstellenden kunnen zich via www.waddenfonds.nl aanmelden. Tijdens de informatiesessies wordt algemene informatie verstrekt over de subsidieregelingen. Ook is er de mogelijkheid in een persoonlijk gesprek met vertegenwoordigers van het Waddenfonds van gedachten te wisselen over het eigen project en specifieke vragen te stellen.

Zowel bedrijven, organisaties als lokale overheden kunnen een beroep doen op de regeling STUW ’23. Per project kan er maximaal € 1 miljoen worden aangevraagd. Subsidiëring is mogelijk als het project een bijdrage levert aan één van de acht thema’s van het Waddenfonds.

Voor kleinschalige projecten kan ten hoogste € 50.000,- subsidie worden aangevraagd. Hier gaat het om projecten die de leefbaarheid in kleine gemeenschappen stimuleert. Zowel bedrijven als verenigingen en stichtingen kunnen een aanvraag indienen voor het Budget Lokale Innovaties.

Vanaf 1 maart 2023 kunnen voor beide subsidieregelingen aanvragen worden ingediend.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.