Het Hogeland voldoet aan taakstelling huisvesting statushouders

HET HOGELAND – Het college heeft kennis genomen van de cijfers rond de huisvesting van statushouders over 2022 en legt de resultaten voor aan de gemeenteraad. Gemeenten zijn wettelijk verplicht een aantal statushouders te huisvesten. Het Rijk bepaalt dat aantal voor elke gemeente.

Voor de tweede helft van 2022 was dit aantal voor gemeente Het Hogeland 37 personen. De gemeente had een achterstand van 14 personen. De gehele taakstelling was daardoor 51 personen voor de tweede helft van 2022. Het is gelukt om 55 personen te plaatsen. Daarmee heeft Het Hogeland de taakstelling voor 2022 gehaald. De achterstand in taakstelling is ook weggewerkt. Er is een ‘voorsprong’ van vierpersonen; deze worden afgetrokken van de taakstelling voor de eerste helft van 2023. De taakstelling komt daarmee op 54.

 

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.