Gebiedscoöperatie Het Hogeland presenteert zich aan publiek

WARFFUM – De medio 2022 opgerichte Gebiedscoöperatie Het Hogeland (GCHH) presenteert zich aan het publiek op vrijdagmiddag 31 maart 2023 in ’t Wieshoes in Warffum. Achter de schermen was de coöperatie al enkele maanden actief in diverse projecten op het Hogeland.  Doel van de coöperatie is het creëren van de best denkbare leef- leer- en werkomgeving voor iedereen in Het Hogeland. In de coöperatie werken individuele leden samen in 4 kerngroepen: Omgeving, Onderwijs, Ondernemers en Overheid. In die breedte ontstaan waardevolle netwerken om vraagstukken snel, vernieuwend en met draagvlak aan te pakken.

Of je in Het Hogeland woont, werkt, leert of er doorheen reist; iedereen kan lid worden van GCHH. Als burger, bedrijf of organisatie. Door gebruik te maken van elkaars kennis en kunde kunnen leden zichzelf ontwikkelen en tegelijkertijd een bijdrage leveren aan het vooruithelpen van de regio. De coöperatie heeft een oprichtingsbestuur met de vertegenwoordigers van 4 Kerngroepen. De voorzitter is Agnes Schaafsma, directeur-bestuurder van Het Hogeland College.

Tijdens het Vaklandcafé presenteert de kersverse coöperatie-directeur Engbert Breuker de visie van de gebiedscoöperatie. Over het oprichten ervan zegt hij: ‘We wonen in een prachtig gebied. We hebben de mooiste dorpen en buurtschappen van Nederland. We hebben de natuur van  het Lauwersmeergebied en de Waddenzee, een karakteristiek landbouwgebied en grootschalige bedrijvigheid in de Eemshaven. Maar we wonen ook in een regio met hardnekkige armoede, lagere scholingsgraad, krimpende bevolking door ontgroening en vergrijzing, en we hebben te maken met aardbevingen. Daar moeten en kunnen we samen iets aan doen. Gebiedscoöperatie Het Hogeland ziet het ontwikkelen van mensen als de effectiefste manier om brede welvaart en positieve gezondheid in de regio te bevorderen. Van onderop, en vanuit de persoonlijke motivatie van inwoners en ondernemers zelf. Door gebruik te maken van elkaars kwaliteiten, elkaars enthousiasme en bereidwilligheid, wil de gebiedscoöperatie toe naar een regio van geluk en gezondheid, van naoberschap, naastenliefde en solidariteit.’

Wederkerigheid is het uitgangspunt van de onderlinge samenwerking in de gebiedscoöperatie. Inwoners, ondernemers, organisaties en initiatiefgroepen leveren een bijdrage en mogen een bijdrage verwachten van de andere leden. Deelnemers kunnen vraagstukken bij elkaar neerleggen. Zo ontstaat een informeel en transparant netwerk van structurele samenwerking, waar mensen elkaar makkelijk vinden. Breuker: ‘We gaan innovatief te werk om de bestaande systemen te voeden, nieuwe verbindingen te leggen en te laten ervaren dat we het samen beter kunnen doen. Daarom roepen we iedereen op Het Hogeland op om lid te worden en een bijdrage te leveren.’

GCHH is ontstaan vanuit Vakland Het Hogeland, een programma dat startte in januari 2021 met als doel om kennis en vaardigheden van alle inwoners van Het Hogeland te ontwikkelen, met de regio als klaslokaal. In twee jaar tijd hebben bijna 2000 mensen deelgenomen aan cursussen, workshops, trainingen en seminars van Vakland. Ook bleken veel mensen hun eigen kennis en kunde graag te willen delen. Om dat blijvend te kunnen doen en om andere programma’s en projecten te kunnen ontwikkelen is GCHH opgericht. Vakland Het Hogeland blijft bestaan als programma binnen GCHH.

Recent heeft GCHH de Onderzoekswerkplaats opgericht, een vrije ruimte waarin leden hun vragen laten onderzoeken door alle niveaus uit het onderwijs: PO, VO, MBO, HBO en WO. Verder heeft GCHH een subsidieaanvraag ingediend bij een landelijk fonds voor Dörpsverstaarkers en heeft de coöperatie dit jaar ook de uitgave van ‘Da’s ja goud’ overgenomen. Andere voorbeeldprojecten zijn: Proef Lokaal Bakkerij Rutgers, Perron 18 en Tocamaheerd.

Aanwezig zijn bij het Vaklandcafé op 31 maart? Dat kan door je aan te melden via dieke.sloots@vaklandhethogeland.nl

Lid worden van Gebiedscoöperatie Het Hogeland? Dat kan door je aan te melden op www.gebiedscooperatiehethogeland.nl

 

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.