Gemeente gaat winkelpand op Boogplein toch mogelijk maken

WINSUM – De gemeente Het Hogeland zet de ontwikkeling van het Boogplein in Winsum door. Een aantal mensen is indertijd bij de Raad van State in beroep gegaan tegen het plan voor het Boogplein. Op 28 september 2022 heeft de Raad van State een uitspraak gedaan. Deze uitspraak maakt dat de gemeente een aparte planologische procedure gaat beginnen om winkelruimte aan het Boogplein toch mogelijk te maken.

Voor het grootste deel blijft de ontwikkeling gebaseerd op het bestemmingsplan. De ontwikkelaar gaat verder een omgevingsvergunning aanvragen om af te mogen wijken van het bestemmingsplan en detailhandel op het Boogplein toe te staan. Met die vergunning kan er een winkel van 400m2 komen.

“We hebben vanaf het begin zorgvuldig alle procedures voor inspraak gevolgd en dat blijven we doen”, zegt verantwoordelijk wethouder Eltjo Dijkhuis. “We weten dat we met dit plan niet iedereen tevreden zullen kunnen stellen, maar gelukkig staat de meerderheid van inwoners en ondernemers achter de plannen. Daarom gaan we nu door.” Nog eens de plannen aanpassen is geen optie, dat kost zo weer vijf jaar en teveel geld.

Op dit moment lopen er nog bezwaarprocedures tegen vergunningen voor het werk aan de openbare ruimte. Mogelijk zorgt dit nog voor een vertraging van 1 tot 2 jaar. Om de vertraging zo klein mogelijk te houden zal de omgevingsvergunning voor de winkelruimte apart worden aangevraagd.

Wanneer de gemeente kan starten is nog niet duidelijk. Dat hangt af van wanneer de bezwaarprocedures afgerond zijn. “We verwachten zeker niet eerder dan in het najaar van 2023 te kunnen starten met het klaarmaken van het Boogplein voor de bouw van de appartementen. Bouwrijp maken heet dat. Daarna kan de ontwikkelaar beginnen met de bouw,” aldus het gemeentebestuur

Kort samengevat komt het plan voor het Boogplein op het volgende neer. Tussen Hoofdstraat W. en het Boogplein komt winkelruimte met op de tweede bouwlaag een appartement. Langs het Winsumerdiep komen 2 appartementengebouwen (12 en 6 woningen). Er komen 2 vrijstaande woningen aan de Wigbolt Ripperdastraat. Het Jaagpad blijft bestaan vanaf de appartementen tot de onderdoorgang N361. Langs de appartementen verdwijnt het Jaagpad. Daar komt een kade met een smalle strook met halfverharding. Op de plek waar de appartementen komen staan nu 3 knotlindes. Die krijgen een nieuwe plek verderop langs het Winsumerdiep. Verplaatsen mag alleen in november en december. De bomen krijgen na de verplaatsing 5 jaar nazorg.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.