Stijging benodigde ambulances op werkdagen zet niet door

BILTHOVEN – Het aantal ambulances dat in Nederland op werkdagen overdag nodig is, blijft nagenoeg gelijk. In 2024 zijn er 693 ambulances nodig om goed aan de vraag naar ambulancezorg te voldoen. Dat blijkt uit de jaarlijkse berekening van het RIVM. In de avond, nacht en in het weekend zijn wel meer ambulances nodig.

Het RIVM berekende ook hoeveel ambulancediensten van 8 uur er in 2024 nodig zijn. Over een hele week gerekend gaat het voor heel Nederland om 10.251 diensten. Dat zijn er 147 meer dan voor 2023.

Groei in spoedeisende ritten

De berekeningen laten daarnaast zien dat het aantal spoedritten van ambulances flink groeide (+8,4%) vergeleken met vorig jaar. Dit ligt boven de gemiddelde stijging die in de afgelopen jaren te zien is. De gemiddelde duur van deze ritten nam daarbij af. In tegenstelling tot de spoedritten, daalde het aantal niet-spoedeisende ritten het afgelopen jaar (-1,5%). In de jaren daarvoor was het aantal niet-spoedeisende ritten gelijk.

Over het onderzoek

Het RIVM berekent het aantal ambulances in Nederland met het ‘Referentiekader spreiding en beschikbaarheid ambulancezorg’. Dit model gaat uit van een aantal uitgangspunten voor de Nederlandse ambulancezorg. Een voorbeeld is de tijd na een melding waarbinnen een ambulance ter plaatse moet zijn. Het model schat het aantal ambulances dat nodig is in op basis van het aantal ambulanceritten en de duur daarvan in het jaar ervoor.

Het RIVM voerde deze berekening uit in opdracht van het ministerie van VWS(Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ). Het ministerie, de Ambulancezorg Nederland (AZN(Ambulancezorg Nederland)) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben dit advies overgenomen. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa(Nederlandse Zorgautoriteit)) gebruikt de resultaten in haar rekenmodel om de regionale budgetten voor de zorginkoop te bepalen.

Bron: RIVM

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.