Hoe zit het nu eigenlijk met die Voedselbank?

Wanneer kun je eigenlijk een beroep doen op ondersteuning door de voedselbank? Kan je een voedselpakket krijgen wanneer je in een maand financieel niet goed door weet te komen? Aan welke eisen moet je precies voldoen om zelfs maar een gratis aardappel te krijgen? Wordt er door de voedselbanken in Nederland eigenlijk wel gecontroleerd op de inkomens van voedselbankklanten? Vragen, vragen, vragen en nog eens vragen!

Veel mensen vragen zich af aan welke criteria men moet voldoen om door voedselbank het Hogeland ondersteund te worden. “Ik zie regelmatig voedselbankklanten, rijdend in grote auto’s, om hun voedselpakket op te halen” is een veelgehoorde opmerking. “Wel in grote auto’s rijden, maar toch gebruik maken van de voedselbank” wordt er verwijtend aan toegevoegd, alsof er hier sprake is van misbruik.

Hoe zit het nu dan echt? Wat moet men zoal doen om door de voedselbank gesteund te worden? Wat zijn eigenlijk de criteria om steun van de voedselbank te ondervinden?

Om in aanmerking te komen voor steun wordt als eerste aan klanten gevraagd bewijzen van hun inkomen op tafel te leggen. Vervolgens moet men bijvoorbeeld aantonen hoeveel huursubsidie men heeft ontvangen. Men moet aantonen hoeveel zorgtoeslag, kinderbijslag, huurtoeslag enz. enz. is ontvangen. Kortom alle vormen van inkomen worden meegerekend.

Vervolgens mogen allerlei vast lasten als huur- of hypotheeklasten van het totaalbedrag aan inkomsten worden afgetrokken. Ook de kosten van gas, water en licht evenals kosten van zorgverzekering, WA-verzekering mogen als vaste lasten worden gerekend en van het inkomen worden afgetrokken. Uiteindelijk blijft er dan een restbedrag over dat men vrij kan besteden aan voedsel en kleding.

Alle voedselbanken in Nederland hanteren echter wel een maximum aan dat restbedrag. Voedselbanken in Nederland hebben een normbedrag van € 190,00 vastgelegd waarbij € 110,00  per gezinslid mag worden opgeteld.

Dus, een alleenstaande die van zijn totale inkomen na aftrekking van allerlei vaste lasten, minder overhoudt dan € 300,00 (= € 190,00 plus € 110,00)  per maand kan rekenen op een voedselpakket.

Voor een gezin van vader/moeder en twee kinderen geld: € 190,00 plus 4 x € 110,00 = €  630,00  per maand. Zo’n gezin krijgt dus pas ondersteuning van de voedselbank wanneer hun inkomen, na aftrek van lasten, lager is dan € 630,00. Dat een dergelijk gezin van een dergelijk inkomen als restbedrag ook nog in een grote auto kan rijden, is daarom niet erg waarschijnlijk.

Ieder halfjaar worden al deze gegevens opnieuw gecontroleerd waardoor een eventuele misbruik wordt tegengegaan.

Maar hoe zit het dan in werkelijkheid  met die auto’s? Vrijwel alle van Voedselbank het Hogeland worden op vrijdagmiddag naar het afhaalpunt in Winsum gebracht, of zij worden vervoerd door vrienden, bekenden, ouders, buren, kerken, politieke partijen enz., waarmee is aangetoond dat een situatie niet altijd is zoals die lijkt te zijn.

Waarmee opnieuw een vooroordeel is doorgeprikt!!

Wieb Roffel (Voedselbank Het Hogeland)

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.