Groenbeleid gemeente Het Hogeland beoordeeld

HET HOGELAND – Het college heeft de evaluatie van het groenbeleidsplan vastgesteld. Deze evaluatie gaat over het groenbeleidsplan dat de gemeente 2021 heeft opgesteld. Dit beleidsplan geeft richting aan hoe de gemeente in de toekomst wil omgaan met het thema groen. Het evalueren van het plan is onderdeel van de werkwijze. In de evaluatie staat hoe het beleid is uitgevoerd en in hoeverre de gemeente de ambities heeft behaald.

De evaluatie maakt duidelijk dat de gemeente het dagelijks onderhoud planmatiger wil uitvoeren en het groen biodiverser wil maken. Ook startte dit jaar een proef met drie boeren om de geleverde afvalstroom als groene grondstof te gebruiken. Boeren hebben dat omgezet in compost volgens een gecontroleerde methode (CMC: Controlled Microbiological Composting) en daarna zelf gebruikt. De eerste resultaten van de proef zijn positief.

De gemeente heeft ook gekeken naar nieuwe ontwikkelingen en raakvlakken met andere beleidsvelden binnen de gemeente. Een van de aanbevelingen is een groenstructuurplan, waarin alle verschillende landschappen en structuren die door de gemeente heen lopen in beeld en opgeslagen staan. Met dit plan heeft de gemeente een handvat voor toekomstige omgevingsplannen. Verder wil de gemeente de biodiversiteit binnen de gemeente in beeld brengen en kijken waar de kansen en knelpunten liggen.

“Iedereen vindt wat van groen en het onderhoud daarvan”, zegt wethouder Stefan van Keijzerswaard. “Daarom is het goed om af en toe terug te kijken naar wat we hebben afgesproken en wat we daarvan hebben bereikt. Daar is deze evaluatie voor. We wilden vroegtijdig bekijken hoe het groenbeleid in de praktijk uitpakt om in de toekomst goede besluiten te kunnen nemen. Er komen grote uitdagingen op het gebied van groen aan. Zoals de klimaatadaptatie, een grotere rol voor de biodiversiteit en verdroging en vernatting van de grond. Daar willen we goed op voorbereid zijn. En daarover gaan we in gesprek met de gemeenteraad, om daarna een plan van aanpak te maken.”

De aanbevelingen die uit de evaluatie naar voren komen, worden uitgewerkt in een plan van aanpak. Daarin staat ook wat voorrang krijgt en hoeveel budget nodig is om de plannen uit te voeren.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.