Mooi Heem verwelkomt honderdste deelnemer

Vrijdag 9 februari haalt Maria Bolt als 100ste deelnemer van de workshop Mooi Heem haar nieuwe erfbeplanting op. Ze plant de struiken en bomen op haar landelijke erf in Onderdendam aan het Winsumerdiep. De mijlpaal markeert het succes van de workshop van agrarische natuurvereniging Wierde & Dijk. “Met onze workshops helpen we erfeigenaren in het buitengebied, zowel boeren als burgers, met het vergroenen van hun erf”, vertelt Marian van Dongen, projectleider van Mooi Heem. In april staan nieuwe workshops op het programma.

Sinds twee jaar organiseert Wierde & Dijk workshops voor erfeigenaren. Acht workshops zijn intussen gegeven. Als 100ste deelnemer laadt Maria Bolt op de Eikemaheert in Loppersum 120 struiken en 4 fruitbomen op haar aanhanger. Ze is blij met de aanwinst. “De perenbomen komen in onze boomgaard, de meeste struiken op een strook langs het erf. Door de workshop ben ik anders naar ons erf gaan kijken. Een erf hoeft niet strak en netjes. Ik wil nu een natuurlijk erf, voor vogels, wilde bijen en vlinders.” Haar beplanting is bewust inheems, soorten die van oudsher op het Hogeland thuishoren. “Inheemse soorten zijn goed voor de biodiversiteit. Sinds de workshop weet ik dat onze vogels en insecten weinig hebben aan exotische struiken en bomen uit het tuincentrum”, legt ze uit. Op de Eikemaheert is het een komen en gaan van auto’s met aanhangers. Zo’n 130 bomen en 1.600 struiken gaan dit weekeinde de grond in op bijna dertig groene erven. Afgelopen jaar zijn in totaal bijna 400 bomen en 7.000 struiken opgehaald.

Nieuwe workshops

In april staan twee nieuwe workshops op het programma. Een aanrader, zegt Bolt, die er veel inspiratie uit putte. De workshop begeleidt deelnemers van idee tot realisatie. “We kregen een avondlezing over beplanting, een excursie langs groene erven en een praktijkdag waar we leerden aanplanten en snoeien. De cursusleider kwam bij ons langs voor een persoonlijk erfadvies.”

Wierde & Dijk regelt ook de aanschaft van de beplanting, waarvoor deelnemers de helft subsidie ontvangen van het programma Bos en Hout van de provincie Groningen. Van Dongen nodigt erfeigenaren uit om mee te doen. “In april zijn nog plekken vrij. De workshop is voor mensen in de gemeenten Het Hogeland en Eemsdelta die buiten de bebouwde kom wonen. Het zijn alweer onze laatste workshops. Het mooie is: op elk erf liggen mogelijkheden voor extra beplanting: van een bomenrij langs een schuur tot een solitaire boom op het achtererf. Een groen erf is aantrekkelijk voor vogels en insecten. Maar zeker ook voor de bewoners.” Kijk voor de data van de workshops en de voorwaarden op www.wierde-en-dijk.nl.

 Boeren en burgers

Wierde & Dijk zet zich in voor de bescherming van natuur en landschap in Noord-Groningen. Van Dongen: “Onze vereniging wordt gedragen door streekbewoners, zowel agrarische leden als burgerleden. Wat ze bindt, is hun liefde voor het landschap. De afgelopen jaren hebben we meerdere projecten uitgevoerd op het gebied van akker- en weidevogelbeheer, agrarisch landschappelijk bouwen, rietsloten en landschapselementen als dijken en kolken.”

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.