Huiskamer van Warffum

Zaterdag 2 maart is er weer de mogelijkheid om boeken, platen cd’s en dvd’s te brengen en te halen in de Huiskamer van Warffum.
Alle soorten en genres worden verwelkomd door biblio/videothecarissen Sjaak en Louis die de afgelopen maand de bibliotheek/videotheek van de Huiskamer verder hebben ingericht, compleet met leeshoek. Ook voor een praatje over boeken, platen en films kun je terecht vanaf 12 u op het Noorderkerkpad 13 in Warffum.
Vanaf 14 u is er aansluitend ook  Oplaplab: het Repair Café van Warffum. Breng je kapotte spullen mee en laat ze repareren door het Oplabteam onder leiding van Gerben Veenstra.
www.huiskamerwarffum.nl

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !