Jongeren gezocht om mee te denken over de toekomst van water bij waterschap Noorderzijlvest

Waterschap Noorderzijlvest zoekt 12 jongeren tussen de 16 en 24 jaar om mee te denken over de toekomst van water. De keuzes die we nu maken hebben impact op de volgende generaties. Daarom wil waterschap Noorderzijlvest jongeren betrekken bij het waterwerk in haar werkgebied.

De vraagstukken voor het panel
Veilig, voldoende en schoon water zijn niet meer vanzelfsprekend. Door klimaatverandering moeten we vooruit kijken en keuzes maken die over de toekomst gaan. De toekomst van jongeren in ons werkgebied.

De zeespiegel stijgt en overlast door extreme hoosbuien en droogte komen steeds vaker voor. Willen we onze omgeving leefbaar houden, dan moeten we nu alvast goed nadenken over later. Hoe zorgen we dat de dijken veilig blijven? Hoe voeren we te veel water af en houden we water juist beter vast in droge tijden? Hoe zorgen we voor schoon water? Deze vraagstukken willen we voorleggen aan de jongeren die gaan deelnemen in het panel.

Het panel

In het ideale geval nemen 12 jongeren in de leeftijdsgroep 16  – 24 jaar deel aan het jongerenpanel. Het panel wordt gevuld met jongeren uit het werkgebied met verschillende leeftijden en verschillende achtergronden. We hebben doeners én denkers nodig. We horen graag visies vanuit de stad maar ook vanaf het platteland. En ook qua opleidingsachtergrond willen we een goede mix van de samenleving. We zoeken mensen vanaf vakopleidingen tot en met universitaire studies. Maar ook gemotiveerde middelbare scholieren zijn welkom om te solliciteren.

Wat gaat het panel doen?
Dijkgraaf Roeland van der Schaaf zegt het volgende: “Het Jongerenpanel geeft een stem aan de toekomst. Een paar keer per jaar geeft het jongerenpanel  het waterschap en ons bestuur advies. Dit gaat over zaken die een relatie hebben met klimaat, water en de kwaliteit van de leefomgeving. Wij hopen dat jongeren voornamelijk kijken vanuit het perspectief: houdt het waterschap wel genoeg rekening met de gevolgen voor de toekomst? Jongeren hoeven echt niet alles te weten, wij nemen de jongeren mee in de onderwerpen en zorgen voor genoeg inhoudelijke informatie.”

Wat krijgen jongeren er voor terug?
Jongeren maken door hun deelname kennis met het waterwerk en kunnen meebeslissen over de toekomst. Tegelijkertijd vergroten zij hun netwerk en doen ervaring op in een bestuurlijke omgeving. Naast dat jongeren een financiële vergoeding krijgen per opdracht, zullen ze veel inspirerende workshops aangeboden krijgen. Ook is het een flexibele functie. Als waterschap begrijpen we dat jongeren op sommige momenten veel ballen tegelijkertijd omhoog moeten houden. In deze drukke periodes mogen jongeren eenmalig een opdracht overslaan.

Vanaf wanneer?
De komende periode start de wervingscampagne. Jongeren zullen op verschillende manier benaderd worden om te solliciteren voor het jongerenpanel. Bij minimaal zes geschikte jongeren zullen we overgaan tot installatie. Het waterschap hoopt in september 2024 een eerste opdracht aan het panel te kunnen voorleggen.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !