Provinciaal ponton voor visdieven in Winsumerdiep

Na jaren van problemen met visdieven bij het seniorencomplex De Floraborg in Winsum, heeft de provincie Groningen een oplossing bedacht. Er is een groot ponton in het Winsumerdiep geplaatst  speciaal voor deze vogels om te broeden, die al 5 jaar voor overlast zorgen bij de bewoners.

Het broedeiland is met 100 m2 afgestemd op de grote hoeveelheid visdieven die er normaal op De Floraborg  broeden, dicht op elkaar. De provincie heeft daarbij goed gekeken naar andere broedeilanden met visdieven om de grootte te bepalen.

Op 29 februari is het ponton geplaatst voordat het broedseizoen begint. Om te voorkomen dat ze  teruggaan naar De Floraborg zijn er daar op het dak netten geplaatst.

Het ponton ligt 400 meter van de wijk Münster af, aan de oostkant van Winsum. Niet al te ver weg zodat de vogels het kunnen vinden. Maar ook niet te dichtbij om overlast voor de wijken te voorkomen. De provincie  heeft hiervoor onderzoek laten doen naar waar de vogels gewoonlijk eten zoeken en daar het ponton geplaatst.

Volgens de provincie is er door het waterschap ook gekeken of er voldoende ruimte is bijvoorbeeld voor boten om er zonder problemen langs te varen, Met dit nieuwe broedeiland hoopt de provincie Groningen problemen met visdieven op te lossen en tegelijkertijd ervoor te zorgen dat de vogels rustig kunnen broeden. De komende tijd zal worden gekeken of de oplossing echt werkt.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !