De Groninger Dorpen willen stem in verdeling van aardbevingsgelden Nij Begun

Vereniging Groninger Dorpen heeft in een manifest concrete maatregelen benoemd die de basis moeten vormen van Nij Begun, de goudpot die komende decennia vrij komt voor het aardbevingsgebied.  Het manifest is vrijdag 19 april uitgereikt aan kwartiermaker Henk Nieboer, gedeputeerde Tjeerd van Dekken en burgemeester Adriaan Hoogendoorn.

De komende tijd moet duidelijk worden op welke manier de beschikbare 3,5 miljard euro in de komende 30 jaar wordt ingezet. Het is zowel een kans als een kunst om dit geld op de goede manier te besteden zodat het zoveel mogelijk in de dorpen en haar inwoners terecht komt. Is Nij Begun de goudpot aan het einde van de regenboog? De dorpen denken van niet. Er moet perspectief komen zodat de regenboog oplost, de goudpot niet meer nodig is en de zon weer doorbreekt, aldus de Vereniging.

De Groningse dorpen hebben zich afgevraagd hoe de beschikbare fondsen het beste benut kunnen worden. Dat resulteerde in een duidelijke denklijn en een reeks maatregelen en actiepunten. Tijdens de Groninger Dorpendag in Froombosch worden die gepresenteerd aan kwartiermaker Henk Nijboer, gedeputeerde Tjeerd van Dekken en burgemeester Adriaan Hoogendoorn.

Wat de dorpen betreft moet de nadruk liggen op het versterken van bestaande initiatieven en structuren. Het gaat hen vooral om het versterken van de sociale structuren en het creëren van ontmoetingsplaatsen in ieder dorp, vaak vertegenwoordigd door buurt- of dorpshuizen. De dorpen willen daarbij zelf de mogelijkheid hebben om ambitieuze plannen te maken met budgetten voor zowel het proces als de uitvoering.

De verenging zet in op investeringen in toekomstbestendige en duurzame buurt- en dorpshuizen. Daarnaast is ondersteuning van cruciale functies in de dorpen met geld voor dorpsondersteuners, dorpshuisbeheerders of belangrijkefuncties als port en cultuur.

Elk dorp zou een gereserveerd budget moeten krijgen op basis van een afspraken die worden afgestemd op de behoeften van elk dorp.

Een nieuwe uitvoeringsorganisatie zien de Groninger dorpen niet zitten. Door het versterken van de bestaande samenwerkingsverbanden zal het geld veel effectiever besteed kunnen worden. Met de juiste inzet en samenwerking kan dit programma de motor zijn voor positieve verandering en welvaart voor alle inwoners van Groningen, aldus de Vereniging van Groninger Dorpen.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !