Raad houdt drastische verslechtering ‘oud papier regeling’ tegen

HET HOGELAND – De verenigingen die oud papier inzamelen kunnen opgelucht adem halen. De gemeenteraad heeft de verslechtering van regeling voor de opbrengst van het oud papier aanzienlijk tegen gehouden voor komend jaar. 

De problematiek is eenvoudig. De opbrengst van oud papier en karton is tot op een dramatisch niveau gedaald. Dat is niet nieuw. Verenigingen, clubs, scholen wisten in betere tijden een mooi financieel extraatje binnen te halen met het inzamelen van oud papier. Zij zorgden ervoor dat jaarlijks zo’n 3,3 miljoen ton op het Hogeland in de recycling terecht kwam, waar de gemeente weer voordeel van  had omdat dit niet in de grijze container belandde. Op dit moment dreigt de netto-opbrengst voor het oud papier te dalen tot 5 euro per ton en dat is niet meer interessant om apart op te halen.

Het gemeentebestuur legde de raad voor om 54 euro per ton als garantieprijs voor de verzamelaars vast te stellen vanaf de eerste 1500 kilo. Het begin van de inzameling tot 1500 zou men gratis moeten doen. Voor papier dat met een vuilniswagen wordt opgehaald zou men deze garantieprijs alleen krijgen voor dat wat men gedurende 105 minuten inzamelt. Wat daarna in de wagen komt valt buiten de subsidie. Deze regeling zou voor het jaar 2021 gelden. Het is een stevige verslechtering ten opzichte van de huidige situatie en het zal daarom niet verbazen dat allerlei verenigingen in de pen waren geklommen om de raad te beïnvloeden.

Om de orde van grootte van de belangen te schetsen, Zou het oud papier in de grijze container verdwijnen, zou de bak 25 euro per jaar meer gaan kosten. Het plan van het college – de subsidie op het oud papier – kost zo’n 224 duizend euro en wordt betaald uit de afvalstoffen heffing voor 10  euro per gezin.

Kor Berghuis (CDA) diende een wijzigingsvoorstel in namens de VVD, GroenLinks, PvdA en de ChristenUnie. De drempel van 1500 zou lager moeten naar 1000 kilo en de tijdslimiet van 105 minuten zou uit het voorstel moeten. Een breed gedragen voorstel en kritiek op b. en w. voor de slechte communicatie met de betrokken verenigingen. Zoals Mädi Cleerdin van de PvdA het zei: “De verenigingen voelen zich in de steek gelaten. Het voorstel valt hen rauw op het dak, ze voelen zich niet gehoord er is geen gesprek met hen geweest.” Stefan van Keijzerswaard (VVD) voegde er nog aan toe dat er eind april volgend jaar een voorstel moet zijn voor wat er na 2021 met het papierafval gebeurt.

Wethouder Eltjo Dijkhuis, die het onderwerp tijdelijk in portefeuille heeft, nam de kritiek royaal in ontvangst: “Wij zijn het eens met elkaar. Er is te weinig bestuurlijke aandacht geweest voor het voorstel. We zullen de communicatie met de verenigingen herstellen. We zitten nu met de situatie dat we voor 2021 een  regeling moeten treffen. Ik zie mogelijkheden om komend jaar de 1000 kilogrens in te stellen, en de beperking op de vuilniswagen op te rekken. Als in december de regeling definitief wordt vastgesteld, dan is zoveel mogelijk recht gedaan aan de wensen van de raad.”

Namens de mede-indieners van het tegenvoorstel liet Kor Berghuis weten het definitieve voorstel voor de regeling af te wachten./BM

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !