Raad steunt college in het aan banden leggen van geitenhouderijen

HET HOGELAND – De gemeenteraad heeft de ontwikkeling van de geitenhouderij op het Hogeland drastisch aan banden gelegd. Het is in principe nee als het gaat om nieuwe bedrijven en uitbreidingen van bestaande geitenstallen. Alleen als er aan zeer strikte voorwaarden wordt voldaan, zou het nog wel mogelijk zijn.

Het college van b. en w. wil dat er een bestuurlijk instrument voor handen is om de geitenhouderij te beteugelen. Het zijn de gezondheidsrisico’s, Q-koorts, longaandoeningen, die de grootschalige geitenhouderij tot een serieus risico voor de volksgezondheid maken. Een aantal onderzoeken en de ervaringen in Brabant en Limburg bevestigen dit. In afwachting van de resultaten van het groot onderzoek van het RIVM wil het college toch de grootschalige geitenhouderij kunnen tegenhouden. Zeker nu er minstens drie kandidaten zich opmaken om grote geitenboerderijen te beginnen.

Het besluit van de gemeenteraad komt er op neer dat tot 30 geiten de stal als hobbyboerderij wordt beschouwd. Bestaande geitenstallen mogen blijven en uitbreiding ervan is in principe niet meer mogelijk. Er is echter een bepaling in het voorstel die het onder strikte voorwaarden mogelijk maakt toch toestemming te geven. Als blijkt dat een plan geen gevaren voor de volksgezondheid opleveren, dan is het mogelijk dat de gemeente toch toestemming verleent. In de raad noemde men dit maatwerk.

Een aantal instanties kwam tevergeefs in het geweer tegen de plannen. LTO Noord, het Gronings Agrarisch Jongeren Kontakt, een geitenhouder uit Kantens en de zorgboerderij van Pieterburen maakten tevergeefs bezwaar tegen het plan./BM

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !