Aantal studenten RUG stijgt met bijna tien procent

GRONINGEN – De Rijksuniversiteit Groningen telt per eind oktober 2020 36.023 ingeschreven studenten voor een bachelor- of masteropleiding. Dit is een stijging van ruim 9,8% ten opzichte van collegejaar 2019-2020 (32.765). In 2019 groeide de RUG met 2,4%, en in 2018 met 4,6%. Het aantal inschrijvingen voor 2020-2021 bedraagt ruim 37.000; men kan zich namelijk voor meerdere studies inschrijven. Landelijk meldt de VSNU  een groei van 8% in het aantal studenten aan Nederlandse universiteiten.
Rector Magnificus Cisca Wijmenga is niet onverdeeld positief over de groei van de RUG: “We vreesden door de coronacrisis een flinke daling in het aantal inschrijvingen, maar het tegendeel is waar. We zien nu vooral meer Nederlandse en Europese studenten. Deze grote studentenaantallen stellen onze docenten voor nieuwe uitdagingen, die we zo goed mogelijk het hoofd proberen te bieden met ons Actieplan Onderwijs.”


Het aantal nieuwe Nederlandse eerstejaars bachelor- en masterstudenten aan de RUG is dit collegejaar flink groter dan vorig collegejaar: 9.290 ten opzichte van 7.902 in 2019-2020. Een gedeeltelijke verklaring hiervoor is dat als gevolg van de coronamaatregelen er aanzienlijk meer eindexamenkandidaten voor het vwo zijn geslaagd. Vermoedelijk nemen ook minder vwo-geslaagden een tussenjaar door de coronacrisis, waardoor meer van hen zijn gaan studeren. Een andere verklaring voor de stijging bij de masterstudenten is de ‘zachte knip’ die is afgesproken voor dit studiejaar; hierdoor stromen meer studenten door van mbo naar hbo, van hbo naar wo en van bachelor naar master. Ook de wijziging ten aanzien van het bindend studieadvies speelt waarschijnlijk een rol in de totale groei.

Voor de propedeusefase hebben zich nu 7.320 nieuwe studenten ingeschreven en voor de masterfase 5.174 nieuwe studenten. Sinds 2009 is er een voortdurende stijging te zien van het totale aantal masterstudenten aan de RUG: dit academisch jaar zijn het er net wat meer dan 11.500 (10.200 in 2019-2020).
De opleidingen met de grootste stijging van het absolute aantal studenten zijn de bachelors Bedrijfskunde en Rechtsgeleerdheid. Opleidingen met een relatief grotere instroom zijn de bachelorstudie Global Responsibility and Leadership, de master Mediastudies en de master Mechanical Engineering. De faculteit Campus Fryslân in Leeuwarden groeit door naar bijna 200 studenten in totaal.
Voor het collegejaar 2020-2021 hebben zich 3.203 nieuwe buitenlandse studenten ingeschreven. In totaal studeren nu 8.575 internationale studenten uit 139 landen aan de RUG (7.683 in 2019), zij vormen 23,8% (was 23,4%) van het totaal aantal ingeschrevenen. De faculteiten University College Groningen, Campus Fryslân en Gedrags- en Maatschappijwetenschappen kennen het grootste aandeel internationale studenten. Van de internationale studenten hebben 2.442 een Duitse nationaliteit (2.274 in 2019). Op de tweede plek staat nu Roemenië (540), gevolgd door Italië (456), Groot-Brittannië (425) en China (346), en dan Griekenland, Frankrijk, Bulgarije, Indonesië, Spanje, Polen, Ierland en India (allen meer dan 150 studenten).
De verhouding vrouwelijke-mannelijke studenten veranderd steeds verder in het voordeel van de vrouwen. Er studeren weer net iets meer vrouwen (53,4%, was 52,5%) dan mannen aan de RUG. Dit is vooral het geval bij de eerste inschrijvingen (54,4%). Het percentage vrouwelijke studenten is hoger onder buitenlandse studenten dan onder Nederlandse.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !