Rapportage aardbevingscoaches naar de raad

HET HOGELAND – Het college legt een tussentijdse rapportage over de aardbevingscoaches van Mensenwerk Hogeland ter informatie voor aan de gemeenteraad. De twee coaches staan Hogelandsters bij die kampen met de gevolgen van aardbevingen. Ze bieden een luisterend oor en verlenen praktische hulp.

Uit de rapportage blijkt dat ze in een groeiende vraag voorzien. Ook hun bekendheid wordt groter. Op dit moment staan ze bijna dertig gezinnen uit de
gemeente bij. In mei van dit jaar waren dat er nog vijftien. De groei doet zich vooral voor in de dorpen waar de versterkingsoperatie op gang begint te komen: Kantens en straks in Zandeweer en Uithuizen. In die dorpen verhuizen huurders en woningeigenaren naar tijdelijke woningen. De aardbevingscoaches houden daar inloopspreekuren en buurtrondes. Ook verlenen ze ondersteuning bij inwonersbijeenkomsten. Inwoners waarderen de diensten die de coaches leveren, zo is gebleken. Het college is tevreden over die inzet.

Eerder dit jaar stemde de gemeenteraad in met een subsidie van ruim drie ton aan Mensenwerk Hogeland. Met dat geld kunnen de coaches tot juni 2022 in dienst blijven. De coaches zijn al langer werkzaam in Het Hogeland. Ze begonnen halverwege 2019 en werden aanvankelijk uit andere bronnen betaald.
Over voortzetting van het werk na juni 2022 bestaat nog geen duidelijkheid. Daarover moeten nog afspraken met het Rijk worden gemaakt.

De komende tijd wordt de effecten en resultaten van de coaches gemeten. Daarbij worden de RUG en de GGD betrokken.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !