Vanaf 1 januari adviesrecht voor gemeenten bij schuldenbewind

DEN HAAG – Mensen met problematische schulden krijgen vanaf 1 januari 2021 betere hulp, doordat gemeenten vanaf dat moment de rechter mogen adviseren over oplossingen zoals schuldenbewind of gemeentelijke schuldhulpverlening. Dit wordt mogelijk gemaakt door een wet van minister Dekker (Rechtsbescherming), mede namens staatssecretaris Van ’t Wout (SZW), die onlangs door de Eerste Kamer is aangenomen.

Minister Dekker zegt in een toelichting: “Mensen met problematische schulden kunnen alle hulp gebruiken, zeker in deze tijd. Een goede samenwerking tussen rechters, gemeenten en bewindvoerders maakt het mogelijk de meest passende vorm van ondersteuning te vinden. Zo zorgen we er voor dat mensen sneller hun leven weer op de rit kunnen krijgen.”

Mensen met problematische schulden kunnen worden geholpen met schuldenbewind. Een bewindvoerder beheert dan hun financiën en stabiliseert de situatie. Schuldenbewind is een ingrijpende maatregel. Gemeenten kunnen mensen met schulden ook ondersteunen met lichtere vormen van hulp.

De nieuwe wet regelt dat gemeenten drie maanden nadat schuldenbewind is ingesteld de rechter mogen adviseren of een inwoner het beste kan worden geholpen door voortzetting van het bewind, of door een lichtere vorm van gemeentelijke ondersteuning. Gemeenten kunnen zo hun regierol bij schuldhulpverlening beter vervullen. “Dit draagt bij aan de samenwerking tussen rechtbanken, gemeenten en bewindvoerders. Verder regelt de wet dat schuldenbewind alleen nog voor bepaalde tijd kan worden ingesteld. Zo dragen we eraan bij dat een schuldenbewind niet langer duurt dan noodzakelijk,” aldus de minister.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !