Provincie investeert in natuureducatie basisscholen

GRONINGEN – De provincie Groningen kent de Stichting IVN een subsidie toe van 130.625,- euro voor natuureducatie in Groningen. Samen met vijf andere natuurorganisaties wil IVN de groepen 5 en 6 van de basisscholen met excursies en andere buitenactiviteiten een unieke natuurbeleving geven. Voor de begeleiding van de leerlingen worden tientallen extra natuurvrijwilligers opgeleid. De totale kosten van het onderwijsproject zijn 261.250,- euro. Het is de bedoeling dat leerlingen in de gemeente Westerwolde in het voorjaar de eerste buitenles krijgen.

IVN voert het project uit, samen met Staatsbosbeheer, Het Groninger Landschap, Landschapsbeheer Groningen, Natuur- en Milieufederatie en Natuurmonumenten. Scholen kunnen de activiteiten straks boeken via een online loket.

De natuurorganisaties streven er naar alle basisschoolleerlingen in onze provincie eenmaal in hun schoolperiode een bijzondere natuurbeleving te geven. Dit gebeurt tijdens een buitenles, waarbij ze bezig zijn met landschap, natuur en duurzaamheid. Wanneer kinderen op jonge leeftijd met de natuur in aanraking komen, zien later in hun leven de waarde ervan beter, is de gedachte. De kans is dan groter dat ze beter voor de natuur gaan zorgen.

Uit een peiling van IVN bleek er bij scholen en gemeenten draagvlak te zijn voor het project. Ook gaven scholen aan dat er voor de organisatie van een buitenles meestal geen tijd is. Met dit project kunnen de natuurorganisaties scholen hierin ondersteunen en hen op die manier ontlasten.

De buitenles vindt plaats in de buurt van de school en wordt voorbereid en begeleid door vrijwilligers die verbonden zijn aan de groene organisaties. Er worden tientallen vrijwilligers voor opgeleid en structureel bijgeschoold.

De coördinatie, werving van scholen en loketfunctie wordt uitgevoerd door IVN. Het is de bedoeling dat de buitenles standaard in het curriculum van de scholen wordt opgenomen en dat de loketfunctie voor de scholen, ook na de eerste drie jaar, beschikbaar blijft.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier of voeg het nummer 0613928528 toe aan je contacten.