Dorpsbudget in trek

HET HOGELAND – Het college heeft een memo over het dorpsbudget vastgesteld. Het gaat om een tussentijdse evaluatie. Het stuk gaat naar de gemeenteraad.

Het Hogeland stelt dorpen in staat om zelf aan de leefbaarheid te werken. Daarvoor is op 1 januari 2020 het dorpsbudget ingesteld. De eerste tussenevaluatie laat zien dat er tot oktober van dit jaar 56 aanvragen voor een budget ingediend zijn door 25 dorpen. De kleinere dorpen zijn hierbij goed vertegenwoordigd: 18 kleine dorpen dienden in totaal 32 aanvragen in. Er is grote variatie in de type aanvragen: van de inrichting van speeltuinen tot de realisatie van voorzieningen als een buitenpodium of vogelkijkhut, tot aan een maken van een educatief boek over het dorp of het oprichten van een reanimatieteam in het dorp. Ongeveer 60 procent van de aanvragen is toegekend. Tien werden afgewezen en acht zijn nog in behandeling. De raad beslist in november, bij het behandelen van de begroting, of er gekort gaat worden op het dorpsbudget. In verband met de financiële situatie stelt het college stelt voor het budget te halveren.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !