Bestemmingsplan ’t Stee Adorp naar gemeenteraad

ADORP – Het college stelt de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan voor Adorp ’t Stee definitief vast te stellen. Het plan maakt de bouw van 16 tot 18 koopwoningen op het braakliggend voormalige sportterrein mogelijk.

De druk op de woningmarkt in het vlakbij gelegen Groningen is onverminderd hoog. Met de woningbouw in Adorp kan daarop worden ingespeeld.

’t Stee ligt aan de oostkant van het dorp, tussen de bestaande bebouwing en de spoorlijn. De sfeer van het plan sluit aan op die van het oude deel van het dorp. Het groene karakter van het gebied blijft verder behouden.

Het plan voor woningbouw op het voormalige sportterrein is afkomstig van de Vereniging Dorpsbelangen Adorp. Dorpsbelangen wil jonge gezinnen en nieuwkomers de mogelijkheid bieden zich in Adorp te vestigen. De vereniging dacht ook mee over het stedenbouwkundige plan en het bouwkundig ontwerp voor de woningen.

Na de vaststelling van het bestemmingsplan door de raad kan worden begonnen met de verdere ontwikkeling van de locatie. ’t Stee moet voor de zomer van 2021 bouwrijp zijn. De uitgifte van kavels start voor de zomer van volgend jaar. Het gaat voornamelijk om kavels voor vrijstaande woningen. Voor de bouw van een aantal twee-onder-een-kapwoningen is de gemeente in gesprek met ontwikkelaars.

De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan waarschijnlijk nog dit jaar vast.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !