Tijdelijke huisvesting zorginstellingen Bedum wordt aangesloten op gasnet

BEDUM – Het college van B&W heeft besloten dat tijdelijke huisvesting die nodig is voor de versterkingsopgave in beginsel op het aardgasnet moet worden aangesloten. Aanleiding voor dit besluit is de bouw van tijdelijke huisvesting voor een aantal Bedumer zorginstellingen aan Ter Laan in Bedum. De gebouwen van deze instellingen worden de komende jaren bouwkundig versterkt en aardbevingsbestendig gemaakt.

Sinds 1 juli 2018 mag nieuwbouw niet meer op het aardgasnet worden aangesloten. Het college van B&W heeft echter de bevoegdheid om daarvan af te wijken. Dat kan onder meer als er sprake is van ‘zwaarwegende redenen van algemeen belang’. Het college vindt dat daar sprake van kan zijn bij tijdelijke huisvesting van scholen, (zorg)instellingen en dorpshuizen. Aardgasvrij bouwen is in dat soort gevallen te duur en zou veel gemeenschapsgeld gaan kosten.

Op de locatie waar de tijdelijke huisvesting komt, ligt een gasleiding. De tijdelijke huisvesting wordt daarop aangesloten.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !