Het doek valt voor de subsidie van VVV in Bedum

HET HOGELAND – Er komt vanaf volgend jaar één toeristische organisatie voor Het Hogeland. De subsidie aan VVV Het Hogeland-Bedum wordt vanaf 1 januari 2021 stop gezet.

Het hing al lang in de lucht. In het programma van het college van b. en w. stond dat er één toeristische organisatie voor de ieuwe gemeente moet komen als opvolger van de Stichting Promotie Waddenland (Winsum en De Marne) en VVV Het Hogeland-Bedum. “De VVV Het Hogeland-Bedum en de SPW hebben de opdracht gekregen om met een plan te komen voor één toeristische organisatie.,” zo stellen B&W aan de raad. “Streven was om dit plan voor 1 mei 2020 gereed te hebben. In april zou er een informatieavond georganiseerd worden waar ondernemers input konden leveren voor de nieuwe toeristische organisatie en het nieuw toeristisch beleid van de gemeente. Helaas is deze door de Covid 19-pandemie niet doorgegaan. Samen is besloten om een online-enquête uit te zetten zodat ondernemers uit de hele gemeente input konden leveren. Immers de toeristische organisatie moet een organisatie worden voor en door ondernemers. Samen (beide besturen en gemeente) zijn de vragen opgesteld en vervolgens is de enquête uitgezet bij veel ondernemers.”

Daarna zijn het bestuur van VVV Het Hogeland-Bedum en SPW samen aan de slag gegaan om de input te verwerken in het plan voor de toeristische organisatie. Eén van de vragen had betrekking op de merknaam VVV. In de gemeente Het Hogeland is in Bedum een VVV locatie en in de voormalige gemeente Eemsmond staan twee VVV infozuilen. Aan het voeren van de merknaam VVV zijn jaarlijks terugkerende kosten verbonden. In de voormalige gemeentes Winsum en De Marne wordt de merknaam VVV niet gevoerd maar wordt gewerkt met toeristische informatie punten (TIPS) op locaties waar veel mensen komen. Eén van de vragen in de enquête was: Vind je het belangrijk om de merknaam VVV te behouden of mag dat ook veranderen in bijvoorbeeld toeristisch informatie punt of tourist information zolang de functie maar helder is?  Men kon hierop antwoorden met Ja, ik wil de merknaam VVV behouden, want… Of met Nee, ik wil de merknaam VVV niet behouden, want… Uit de antwoorden van de ondernemers blijkt dat 78,6 % heeft aangegeven niet de merknaam te willen behouden of heeft geen mening als het maar duidelijk is dat er toeristische informatie te verkrijgen is. 21,4 % van de reacties heeft aangegeven de merknaam wel te willen behouden. Deze vraag heeft geresulteerd in een discussie tussen de besturen.

Naast het VVV Het Hogeland-Bedum was ook ondernemersvereniging Bedum bij het overleg betrokken. De SPW en ondernemersvereniging Bedum hebben aangegeven om in het plan voor de toeristische organisatie voor te stellen om de merknaam VVV niet te behouden. Als onderbouwing is aangegeven dat de blauwe i internationale bekendheid heeft en daarnaast dat de kosten van het voeren van de merknaam VVV niet opwegen tegen de baten. Het bestuur van de VVV Het Hogeland-Bedum heeft daarop besloten om niet meer deel te nemen aan het overleg om verder invulling te geven aan het plan voor één toeristische organisatie.

“Wij hebben in ons collegeprogramma aangegeven dat we een toeristische organisatie willen voor en door ondernemers. Omdat nu uit de antwoorden blijkt dat het merendeel van de ondernemers heeft aangegeven niet voor de merknaam VVV te gaan kunnen wij ons vinden in het besluit van de ondernemersvereniging Bedum en SPW om dit over te nemen in het plan voor de toeristische regiomarketingorganisatie voor onze gemeente. Wij betreuren het dat VVV Het Hogeland-Bedum heeft besloten niet meer deel te nemen aan het overleg en het vormen van één toeristische organisatie voor Het Hogeland. In september hebben wij het plan voor de Toeristische Regiomarketingorganisatie Het Hogeland van de SPW, met instemming van de ondernemersvereniging Bedum, ontvangen.”

Het college van b.en w. laat nog in het midden hoeveel subsidie de nieuwe organisatie krijgt. Daarvoor moet een gedetailleerd, acceptabel, meetbaar plan voor komen. In ieder geval is er niet méér subsidie beschikbaar dan nu voor de toeristische organisaties wordt uitgegeven. De VVV in Bedum raakt straks de subsidie van 5 duizend euro kwijt. /bm

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !