Overtollig vastgoed gemeente in de verkoop

HET HOGELAND – Tijdens de bespreking van de bezuinigingsnotitie op 2 september 2020 is vastgesteld dat de gemeente vastgoed gaat afstoten. Dit betekent bezuinigen op uitgaven als vaste lasten en onderhoud. Hiervoor is een lijst opgesteld met panden die mogelijk in aanmerking komen voor verkoop of afstoting. Zie de volledige lijst onderaan het artikel.

Aandachtspunten bij het beoordelen van panden die in aanmerking komen om te worden verkocht dan wel worden afgestoten zijn aandachtspunten van belang in de keus om wel of niet af te stoten. Het gaat erom dat het doel van het in bezit hebben van een pand moet bekend zijn, nodig is een overzicht van de huidige gebruikers. Ook moet de huidige boekwaarde, de impact omgeving (onder andere beeldbepaling), de staat van onderhoud (MJOP), energielabel aanwezig en de verwachte opbrengst en nog enkele factoren worden afgewogen, zo zegt het college in de nota aan de gemeenteraad.

Er worden op dit moment adviezen opgesteld voor het privatiseren van Dorpshuizen en Sportaccommodaties. Indien een pand in aanmerking komt voor verkoop kunnen voorwaarden worden toegepast: Verkopen zijn marktconform en transparant, de koper kan worden getoetst in het kader van de wet Bibob, de afweging vindt plaats bij het team Veiligheid (OOV). ∙

De ondergrens van de verkoopprijs is de getaxeerde marktwaarde vrij van verhuur vastgesteld door een onafhankelijke taxateur. ∙ De panden die in de categorie beleidsvolgend vallen zullen niet afgestoten worden tenzij de beleidsdoelen zijn gewaarborgd. De verkoop van panden is een proces dat zorgvuldig moet worden vormgegeven. Per pand vraagt dit om maatwerk bijvoorbeeld over hoe de communicatie met de omgeving wordt ingevuld, met eventuele huidige gebruikers wordt overlegd, of er aanvullende eisen worden gesteld aan toekomstige eigenaren en welke verkoopwijze daarbij past. “Er worden nu organisatorische maatregelen genomen die erop gericht zijn om vanaf december 2020 voldoende capaciteit beschikbaar te hebben om uitvoering te geven aan een grootschalige verkoop van overtollig vastgoed. Vanaf dat moment kan gestart worden met de voorbereiding, besluitvorming en uitvoering van de verkoop van de eerste panden op de lijst van af te stoten vastgoed. Toch kiest het college ervoor om, vooruitlopend op de hierboven beschreven organisatorische maatregelen, een aantal panden versneld te willen verkopen. Deze panden lenen zich voor een onderhandse verkoop, aldus B&W. Bijvoorbeeld omdat het gaat om een verkoop aan de huidige gebruiker, het gaat om een verkoop binnen de huidige bestemming en/of er al verkooponderhandelingen lopen met de beoogde koper. Het gaat dan om de volgende twee panden: · Dojo Katsu Schouwerzijlsterw. 7a, 9951 TG Winsum – v · Voorm. kinderdagverblijf Westervalge 18, 9989 EB Warffum – v

Het college hoopt de verkoop van deze panden nog dit jaar te kunnen afronden.  Of dit wel of niet slaagt is uiteraard de resultante van de onderhandelingen. Gefaseerde verkoop vanaf 2021 Vanaf begin volgend jaar kunnen wij inhoud geven aan de versnelde verkoop van het overige overtollige vastgoed. Het gaat hier om panden die niet meer tot de kern van de gemeentelijke vastgoedportefeuille behoren. De volgende panden komen in principe in aanmerking om te worden afgestoten (momentopname).

Verklaring afkortingen: v verkoop s sloop sv sloop/verkoop M monument C cultuur * dubbelfunctie

  • De Meenschaar* Biblioth. Kapelstraat 9, 9781 GK Bedum – · Solte Campe De Schuit 119974 NA Zoutkamp – sv · Voormalig SNS Blink 5,7,9, 9981 AJ Uithuizen – s · Kindopvang Plantsoenstraat 4, 9967 RE Eenrum – sv · De Akkerwinde Haarweg 1, 9971 AD Ulrum – sv · OBS Lydinge Mr. J.S. van Weerdenstr. 18, 9965 RE Leens – sv · OBS Brunwerd M.J. Bultenastraat 8, 9981 JB Uithuizen – sv · OBS De klinckenborg Pastorieweg 6, 9995 PM Kantens – sv · OBS Usquert Burg.Geerlingstr. 2, 9988 SC Usquert – sv · OBS Jansenius De Vries Westervalge 5, 9989 EB Warffum – sv · CBS De Rank A.G. Bellstraat 14, 9989 AT Warffum – sv · Kind opvang Regenboog A.H. Agessingel 10, 9965 RD Leens – sv · Het Hogeland College Mernaweg 18, 9964 AS WDH – sv · CBS Willem Alexander Wilgenhof 36, 9981 KJ Uithuizen – sv · Ontmoetingscentrum Wilhelminastraat 1B, 9974 SG Zoutkamp – sv · Kindvoorziening Ploentje Kostersgang 5, 9953 PE Baflo – sv Pagina 3/4 · SWS De Dobbe Zr. Kortestraat 23, 9983 SC Roodeschool – v · Voorm. Kids2Be Oosterstraat 25, 9981 CN Uithuizen – v · Roodschoul Ripperdahof 2, 9983 PX Roodeschool – v · Kleuterkoepel Lijnbaan 1, 9781 LJ Bedum – v · De Rank Hoofdstraat Oost 1, 9981 AG Uithuizen – v · Politiebureau R. Ritzemastraat 11, 9965 TD Leens – v · Stationsgebouw Stationsweg 4, 9953 RG Baflo – OH kosten · Kanocentrum Schouwerzijlsterweg 9, 9951 TG Winsum – v

Dorpshuizen (beleid samenlevingszaken)

  • De Meenschaar* Kapelstraat 9, 9781 GK Bedum · Lutje Brussel Oldenzijlsterweg 8, 9986 XM Oldenzijl · Bommelhoes Oudedijksterweg 22, 9982 HE Uithuizermeeden · Schienvat Kerkstraat 7, 9995 PH Kantens

Monumenten en Cultuur

  • Grote Geert, molen M Langestraat 28, 9995 PD Kantens · Windlust, molen M Molenhorn 17, 9997 PM Zandeweer · Eva, molen M Raadhuisstraat 19, 9988 RE Usquert · De Liefde, molen M Mennonietenkerkstr.5, 9981 BB Uithuizen · Sarrieshut M Mennonietenkerkstr.13, 9981 BB Uithuizen · Westerdijkshorn, toren M Westerdijkshorn 30A, 9781 TH Westerdijkshorn · Pompgemaal M Emmalaan 15, 9781 EA Bedum · Kerktoren M Kerkpad 1, 9967 RL Eenrum · Kerktoren M Hoofdstraat 74, 9968 AG Pieterburen · De Kaap, baak M Marten Toonderpad Rottumeroog · Kerktoren M Kerkstraat 9, 9988 SN Usquert · Kerktoren M Noordwolde · Kerktoren, Ned.herv.kerk M Zuidwolde · Hekwerk, Ned.herv.kerk M Saaxumhuizen · Leugenbankje C Reitdiepskade 1F Zoutkamp · Muziektempel C Jan Zijlmasingel 9 t.o. Leens · Muziektempel C Hoogtjesstraat 16 t.o. Usquert · Muziektempel C Regnerus Praedinius 18 t.o. Winsum · Kadem. Kunstw. RipperdaCHamrik Winsum · Carillion dorpsh. Agricola C Heerestraat 21 Winsum · Carillion voorm. Gem.huisC Hoofdstraat W4 Winsum

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !