Prijs Ambassade van de Verdraagzaamheid aan Festival Op Roakeldais uitgereikt

WARFFUM – Zondagochtend is de tweede prijs van de verkiezing tot Ambassade van de Verdraagzaamheid uitgereikt aan Festival Op Roakeldais in Warffum. 

Erik Bobeldijk, voorzitter van het Paleis van de Verdraagzaamheid, was, ook namens medeorganisator de stichting Eén Land Eén Samenleving, voor een tournee langs de prijswinnaars afgereisd naar Warffum, om de oorkondes persoonlijk te overhandigen. Na Op Roakeldais ging de reis naar Hengelo om de eerste prijs uit te reiken aan het Auni-Tournooi, een multi-cultureel zaalvoetbaltournooi, en voor de derde prijs ging de reis naar Wereldvrouwen in Oss, een vrouwenkoor met verschillende culturele achtergronden.

Joeri van der Werf, de voorzitter van Festival Op Roakeldais, heeft de oorkonde namens de organisatie en al haar vrijwilligers in ontvangst genomen. Aan de prijs is naast een oorkonde ook een geldbedrag verbonden, te besteden aan een project rondom verdraagzaamheid.

Zowel de bekendmaking van de prijzen, vorige week via livestream, als de persoonlijke overhandiging van de oorkondes op locatie was uiteraard volledig Corona-proof, dus zonder publiek en op anderhalve meter afstand. “Hoewel het natuurlijk mooi is om een prijs te winnen, ook al is het dan niet de eerste prijs, wij hadden het graag met al onze vrijwilligers willen vieren. Maar dat kan nu helaas niet, althans niet echt samen.” Wel heeft onze achterban in grote getalen meegekeken naar de live-stream. Om dit toch te vieren én om de spirit er in te houden, krijgen alle vrijwilligers binnenkort nog een cadeautje thuis.

Organisatie gaat voor Op Roakeldais 2021

Dit moment werd door de voorzitter ook nog aangegrepen om alvast de intentie uit te spreken om in 2021 weer een Festival Op Roakeldais te gaan organiseren. “Hoe dat er precies uit moet gaan zien, en wat er eind juni allemaal kan en mag, weten wij net zo min als de rest van de wereld. Maar wij gaan ervoor om iets zo groots mogelijks neer te zetten. De sfeer en doelen achter het festival staan daarbij voorop. Het moet een uitwisseling van culturen zijn en de werelddans en -muziek, en de vriendschappen tussen mensen uit verschillende landen, zullen daarbij centraal staan.” In welke vorm dat kan, op welke schaal en met medewerking van welke groepen/landen, dat is onderwerp van voortdurend onderzoek en bijstellen van plannen. “Festival Op Roakeldais is een organisatie met zoveel ervaring en flexibiliteit dat wij zeker weten dat wij in staat zijn om het onmogelijk lijkende mogelijk te maken. Op Roakeldais, betekent ‘Op Goed Geluk’, en dat is al vanaf 1966 de manier waarop het Festival in staat is gebleken jaar op jaar een zo mooi mogelijk festival te organiseren, hoe spannend het soms ook geweest is en ook nu weer zal worden.”

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !