Provincie: extern salderen stikstof weer mogelijk

GRONINGEN – Het bestuur van de provincie Groningen heeft de beleidsregel salderen stikstof gewijzigd. Hierdoor wordt extern salderen op bredere schaal mogelijk. Dit betekent dat bedrijven die willen uitbreiden nu buiten het eigen bedrijf stikstofrechten kunnen opkopen. 

Daarnaast wordt het mogelijk tijdelijk stikstofruimte van een ander bedrijf te gebruiken, het zogenaamde verleasen. Bij extern salderen komt 70 procent van de stikstofemissie van gestopte activiteiten beschikbaar voor nieuwe vergunningen. Dit betekent een vermindering van de stikstofuitstoot van 30 procent. De nieuwe beleidsregel trad op 24 november in werking.

Het openstellen van extern salderen heeft tot gevolg dat initiatiefnemers die een initiatief hebben in de provincie Groningen nu ook stikstofrechten kunnen kopen van melkvee- pluimvee- of of varkensbedrijven.
Met de nieuwe beleidsregel wordt extern salderen ook mogelijk via verleasen. Bij verleasen kunnen bedrijven tijdelijk stikstofruimte van een ander bedrijf gebruiken. Met name voor tijdelijke projecten kan dit een interessante optie zijn.

De wijziging legt ook de basis voor het registratiesysteem voor stikstof (RSRS). Het instellen van het RSRS is nodig om stikstofdepositieruimte vast te leggen zodat dit later via een natuurvergunning weer vrij te geven is. De uitgangspunten voor het stikstofbeleid zijn: geen stijging van de stikstofdepositie in natuur, duidelijk perspectief voor alle sectoren en vergunningen die voor de rechter overeind kunnen blijven, zo stelt het provinciebestuur/BM

 

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !