Gemeenteraad wil ook gasschade vergoeding voor Ulrum, Zoutkamp en Lauwersoog

HET HOGELAND – “Dit is onverkwikkelijk’’, zei Kor Berghuis (CDA) woensdagavond in de gemeenteraad.  Het ging er om dat bewoners van de dorpen ten westen van Leens niet in aanmerking komen voor vergoeding van de waardedaling van hun woning als gevolg van de aardgasschade.

De gehele raad was het met hem eens. Met de waardedalingsregeling van het IMG krijgen eigenaren een vergoeding voor de lagere waarde van hun woning omdat deze in het aardbevingsgebied staat. In de afbakening van het gebied met aardgasschade vallen de dorpen ten westen van Leens buiten de schaderegelingen. Wethouder Kristel Rutgers zei op het voorstel: “We hebben voortdurend aandacht gevraagd voor deze kwestie. Het is een prima initiatief van de raad om deze brief te sturen.”

Er werd besloten dat de gemeenteraad, met ondersteuning van het college van b. en w., een brief naar het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) zal te sturen met het dringende verzoek  bewoners van dorpen als Ulrum, Zoutkamp en Lauwersoog alsnog voor de regeling in aanmerking te laten komen. Met de waardedalingsregeling van het IMG krijgen eigenaren een vergoeding voor de lagere waarde van hun woning omdat deze in het aardbevingsgebied staat./BM

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !