Woonvisie gemeente geeft extra aandacht voor jongeren en bejaarden

HET HOGELAND – De gemeente zoekt naar nieuwe ruimte om woningzoeker aan te trekken die in de stad Groningen niet terecht kunnen. Ook wil men jongeren en starters op de woningmarkt helpen om een koophuis op te kunnen knappen.

Het college van b. en w. heeft de Woonvisie voor de komende vijf jaar vastgesteld. De gemeenteraadraad besluit er in december over. In de Woonvisie staat hoe het woon- en leefklimaat van de dorpen er in de nabije toekomst uit komt te zien. Hierbij wordt rekening gehouden met actuele ontwikkelingen zoals de vergrijzing en de vraag naar woningen van bijvoorbeeld starters. De mening van inwoners en marktpartijen is bij de ontwikkeling van de visie belangrijk geweest. Makelaars, woningcorporaties en thuiszorgpartijen zijn nauw betrokken.

Aan een vragenronde onder de Hogelandster deden bijna zeshonderd inwoners mee. De uitkomsten van dat onderzoek en de inbreng van marktpartijen hebben uiteindelijk geleid tot vijf speerpunten.• Ten eerste, ruimte bieden voor dorpen; daarnaast inspelen op de vraag vanuit de stad Groningen, opstellen van strategische plannen het opknappen van woningen, het prettig ouder worden.

In de Woonvisie staat onder meer beschreven aan welke voorwaarden een plan van inwoners met een woonwens moet voldoen. Ook zoekt de gemeente naar nieuwe ruimte om woningzoeker aan te trekken die in de stad Groningen niet terecht kunnen. Met steun voor jongeren en starters op de woningmarkt om een koophuis op te kunnen knappen wil men voor starters de afstand tot de koopwoningmarkt verkleind. Het aanpassen van woningen aan de oude dag krijgt ook meer aandacht. Oudere huurders en huiseigenaren kunnen zo langer veilig thuis blijven wonen. De woonvisie vervang de woonbeleidsplannen van de gemeenten Bedum, De Marne, Winsum en Eemsmond.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !