Kerstextraatje voor minima ‘Winsum’

WINSUM – Ook voor de Kerstextraatje-actie is stichting Vrienden Voor Elkaar Winsum de berichten over de coronamaatregelen en -adviezen op de voet blijven volgen en heeft zich afgevraagd of deze actie op een verantwoorde manier kan worden gehouden. Het antwoord is ja, mits iedereen zich aan de regels houdt. 

Bovendien is het in de dure maand december voor alleenstaanden en gezinnen, die financiële zorgen hebben, bijzonder moeilijk om in de normale levensbehoeften te voorzien, laat staan de kinderen wat extra’s toe te stoppen.

Om hun zorgen enigszins te verlichten, wil de stichting Vrienden Voor Elkaar Winsum deze alleenstaanden en gezinnen (met nog thuiswonende kinderen in de leeftijd van 0 t/m 18 jaar) met een minimaal inkomen (b.v. een bijstandsuitkering of lager) voor henzelf en de kinderen een Kerstextraatje aanbieden.

Dit is mogelijk gemaakt door de financiële bijdragen van medeburgers, bedrijven, ondernemers (winkeliers), instellingen, maatschappelijke organisaties, kerken en al degenen die niet met naam willen worden genoemd.

Het is goed om te weten dat er nog genoeg mensen zijn, die het hart op de juiste plaats hebben!

Voor wie is de aanmelding bestemd?

Voor ouders (een ouder) met thuiswonende kind(eren) en alleenstaanden woonachtig in de dorpen Winsum, Adorp, Sauwerd, Baflo, Rasquert, Den Andel en Tinallinge met een minimaal inkomen (b.v. een bijstandsuitkering, een uitkering op basis van de WW, WAO, WIA of Wajong, een uitkering op basis van de AnW of andere inkomsten).

Hoe kunt u zich aanmelden?

Per post, per telefoon, verstuur een email of vul het contactformulier van onze website www.vriendenvoorelkaarwinsumgr.nl in. Vermeld daarbij de volgende gegevens:

* achternaam ouder(s) of alleenstaande

* adres/postcode/woonplaats:

* telefoonnummer

* voornaam kind

* leeftijd van het kind

Waar moet de aanmelding naar toe?

Per post naar: Harry Meinders, Geert Reindersstraat 14  9951 CC Winsum of Anita Meijer, Eenrumerweg  22  9953 TD  Baflo

Telefonisch: Winsum, Sauwerd en Adorp: 0595-442354 of 06-23672464, Baflo en omgeving: 0595-491410.

Per e-mail: h.t.meinders@gmail.com of henkwolters@kpnmail.nl

Via de Website (www.vriendenvoorelkaarwinsumgr.nl) het ingevulde contactformulier versturen.

Aanmelden tot wanneer?

Uiterlijk maandag 14 december 2020 moet de aanmelding binnen zijn.

Bericht, tip, foto, video, activiteit enz. voor Omroep het Hogeland? Klik dan hier !